Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLIX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś
informuje o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.


Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicacach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018 r. oraz XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 17 marca 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r.

4. Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2016 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Świętochłowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.

7. Ocena stanu sanitarnego miasta Świętochłowice za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Świętochłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

16. Zakończenie sesji.