Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś
informuje o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.


Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach
w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 10:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2017 r. oraz XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 19 września 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/289/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. dr A. Bukowego 23.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

13. Zakończenie sesji.