Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XL sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2017 r.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r.

4. Informacja nt. stanu sanitarnego miasta Świętochłowice za 2016 rok  – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie.

5. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku na terenie miasta Świętochłowice – Komendant Miejski Policji
w Świętochłowicach.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Świętochłowicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Świętochłowicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Krasickiego i Korfantego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego w rejonie ulicy Przemysłowej, linii kolejowej Katowice – Gliwice oraz granicy administracyjnej miasta.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Chorzowskiej i Przemysłowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie opracowania dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby prowadzenia prac związanych z remontem budynku kościoła pw. Św. Augustyna
w Świętochłowicach – Lipinach.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie konserwacji estetycznej polichromii na wschodniej ścianie łuku tęczowego w kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 34 w Świętochłowicach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr V/48/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.      

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

21. Zakończenie sesji.