Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Halina Sitek
ul. Katowicka 53
Tel. 32 3491-954
usc@swietochlowice.pl

REJESTRACJA ZGONÓW - tel. 32 3491 951
REJESTRACJA URODZEŃ - tel. 32 3491 952
WYDAWANIE ODPISÓW - tel. 32 3491 953 / 955

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie rejestracji aktów stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów, w tym w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń;
2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
3) uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w zakresie kodeksu rodzinnego – opiekuńczego;
4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa;
5) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
6) sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla potrzeb związanych z zamiarem zawarcia małżeństwa konkordatowego;
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania;
8) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa;
9) sporządzanie aktów małżeństwa;
10) przyjmowanie oświadczeń o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;
11) sporządzanie aktów zgonu;
12) umiejscawianie aktów urodzeń, małżeństw i zgonu, gdy fakt ten został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego za granicą;
13) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego;
14) uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego nie zawierających wszystkich danych;
15) prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;
16) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństw za granicą;
17) dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych oraz innych instytucji;
18) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
19) prowadzenie akt zbiorczych oraz skorowidzów do poszczególnych akt stanu cywilnego;
20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska;
21) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
22) sporządzanie testamentów;
23) prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego;
24) organizowanie uroczystości okolicznościowych związanych ze szczególnymi wydarzeniami wynikającymi z uregulowań prawa o aktach stanu cywilnego.