Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Uczniowie będą rozwijać zawodowe skrzydła

Od 1 września 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach będzie realizowany projekt "Rozwijam zawodowe skrzydła". Uczniowie mają szanse zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, osiągnąć lepsze wyniki na egzaminach zawodowych oraz zdobyć lepszą pozycję na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, kierowca mechanik, elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik informatyk.

W ramach akcji zostaną podjęte różne zadania. Uczniowie będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego oraz praktyk i staży zawodowych (uczeń, który odbędzie 160 godzin praktyki otrzyma stypendium). Będą też kursy i szkolenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Program umożliwia również zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni dla zawodów fryzjera, elektronika oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Projekt współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. Budżet wyniesie 304 474,99 zł, a kwota dofinansowania: 289 251,24 zł.