Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Teren w rejonie ul. Uroczysko i ul. Przemysłowej

Typ: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości: 1371, 1582/2, 1582/3, 1582/5, 1582/6, 823/67, 855/67, 3732/2, 3874, 3875, 4138/5 , 4141, 1581/1, 1580/3, 3884 , 3885

Powierzchnia: 24,7847 ha

Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granica administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska) dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje : 1) symbol Uc24 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z dopuszczeniem : a) możliwości lokalizacji hal magazynowych, b) możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej na zasadach jak dla terenu MW32 dla zabudowy wielorodzinnej, c) możliwości lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych 2) symbol Z/WS25 – tereny zieleni i wód powierzchniowych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów kubaturowych usługowych, handlowych lub gastronomicznych, lokalizacji urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych z możliwością sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo-rekreacyjne. Pełny tekst uchwały dostępny jest na stronie www.bip.swietochlowice.pl (Prawo lokalne).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość atrakcyjnie położona w samym środku miasta w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej, w sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego wysokiej intensywności (od strony wschodniej) terenów poprzemysłowych i obiektów składowo – przemysłowych (od strony zachodniej i południowej), terenów niezagospodarowanych (w części od strony północnej) oraz linii DTŚ (od południa).  Działki w przeważającym obszarze niezabudowane i niezagospodarowane.  W części wschodniej znajdują się 3 budynki jednokondygnacyjne w złym stanie technicznym. Teren o powierzchni 11 001 m2 jest wydzierżawiany (umowa dzierżawy zawarta jest na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia). Na nieruchomości znajdują się drogi o charakterze dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej (fragment ul. Uroczysko), ponadto droga nieutwardzona (fragment ul. Przemysłowej). Dojazd zapewniony od ul. Krasickiego poprzez ul. Uroczysko. Plan Zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy zjazdu z DTŚ bezpośrednio na teren będący przedmiotem przetargu. Budowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.). Na nieruchomości zlokalizowane są stawy „Zojra” i „Żegnica”. Uzbrojenie terenu: w otoczeniu instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

Zamiar sprzedaży -czytaj więcej

Zamiar oddania w użytkowanie wieczyste - czytaj więcej