Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Teren przy ul. Góra Hugona – pod budownictwo mieszkaniowe

Typ: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości: 3661, 4313, 4314

Powierzchnia: 106 746 m2

Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Na przedmiotowym terenie przewiduje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz częściowo drogi, co zostanie określone w wydanej na wniosek przyszłego inwestora decyzji o warunkach zabudowy. Na części działki 4313 obowiązuje plan: ZP – tereny zieleni.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość o nieforemnym kształcie. Sąsiedztwo stanowią tereny zielone i rozproszona zabudowa usługowa. Na nieruchomości znajdują się obiekty nietrwale z gruntem związane. Teren posiada dostęp do linii elektrycznej. Działka bezpośrednio skomunikowana z drogą publiczną ul. ks. L. Tunkla.

Na nieruchomości występują drzewa i krzewy. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne usunięcie drzew lub krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości - czytaj więcej