Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Szkolenia w ramach „Ginących zawodów”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  prowadzi rekrutację uczestników szkoleń w ramach tzw. „Ginących zawodów”. Organizowane są one w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w ECKiW w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących”, gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i poszukiwane.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne i poszukujące pracy, a także uczące się w wieku 18-25 lat (młodzież ucząca się będzie kierowana na turnusy wakacyjne).

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w zawodach pokrewnych. Szkolenia będą prowadzone m.in. w zawodach: kowal, stolarz, brukarz, zdun, cukiernik, piekarz, wędliniarz, tkacz, dekarz.

Uczestnikiem kursu może być również osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych i realizowane są przez 12 dni. Kończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Uczestnicy nie uzyskują na nich tytułu czeladnika ani żadnego mu równoważnego.

Więcej informacji: ŚWK OHP w Katowicach – tel. 32 209 08 63 lub 506 181 673.

OFERTA