Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów

W związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych regulujących przyznawanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów i studentów istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019. W tym roku termin składania wniosków upływa w dniu 2 września 2019 r.

Stypendium dla uczniów

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Świętochłowic, bez względu na miejsce zamieszkania. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla ucznia wyróżnieniem indywidualnym, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może się wykazać znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Aby otrzymać stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

 • być uczniem szkoły w Świętochłowicach
 • mieć średnią ocen minimum 5,0
 • oraz jedno z poniższych:
  • uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z etapu pisemnego egzaminu zawodowego,
  • zajął co najmniej III miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie sportowym/zawodach sportowych oraz dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny Związek Sportowy co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  • uzyskał osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, wystawy, koncerty indywidualne i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale
  • prowadzi działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego
  • rozwija swoje umiejętności w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań
  • znacząco pomaga inny ludziom, szczególnie osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym
  • współpracuje z organizacjami pozarządowymi lub prowadzi działalność w ramach wolontariatu

Stypendium dla studentów

Stypendium przeznaczone jest dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i jest dla studenta wyróżnieniem indywidualnym za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Aby otrzymać stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

 • być mieszkańcem Świętochłowic
 • być studentem studiów stacjonarnych szkół publicznych
 • nie przekroczyć 25 roku życia
 • mieć średnią ocen minimum 4,8
 • oraz jedno z poniższych:
  • został laureatem lub finalistą ogólnopolskich konkursów wiedzy bądź zdobył zagrodę w ogólnopolskich konkursach na prace naukowe lub jest autorem znaczących publikacji naukowych,
  • swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo – badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi,
  • zajął I, II lub III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach zespołowych na zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, ujętych w kalendarium polskiego związku sportowego danej dyscypliny,
  • uzyskał tytuł laureata lub zajął I, II lub III miejsce indywidualnie lub zespołowo w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkurach twórczości artystycznych lub odniósł sukces artystyczny rango co najmniej ogólnopolskiej

Więcej informacji i wnioski

W tym roku termin składania wniosków upływa w dniu 2 września 2019 r. Treść uchwał wraz z dokładnymi zasadami znajdują się pod linkami: dla uczniów i dla studentów.

Wnioski można pobrać z: