Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Projekty unijne

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Nasz kraj w pełni korzysta z dostępnych środków na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie.

Instrumentami finansowymi polityki regionalnej UE są fundusze strukturalne. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.

Fundusze europejskie dają szansę na rozwój nie tylko miast i gmin, ale również firm, czy instytucji. W naszym mieście (również w Urzędzie Miejskim) można dostrzec tablice informujące o współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć ze środków unijnych. Będzie ich przybywać w kolejnych latach.

Ale Unia Europejska inwestuje nie tylko w drogi i chodniki, wodociągi i kanalizację, czy ścieżki rowerowe. Inwestuje też w ludzi, ich umiejętności i kwalifikacje, poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników, działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu itp.

Świętochłowice szeroko korzystają z dostępnych środków europejskich realizując szereg projektów poprawiających infrastrukturę miasta.

Informacje na temat funduszy europejskich (kto może być beneficjentem unijnej pomocy, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dotację, gdzie składać wnioski itd.), znaleźć można na stronach m. in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://rpo.slaskie.pl/ i http://efs.slaskie.pl/

Projekty unijne w trakcie realizacji:

  1. Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego
  2. Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków
  3. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
  4. Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności
  5. Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach

Zrealizowane projekty unijne: