Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Zarządzenia i konkursy

Zarządznie nr 151/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacj w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  - czytaj więcej

Zarządznie nr 150/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego, polegającego na zapewnienie świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców miasta Świętochłowice, w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020  - czytaj więcej

Zarządznie nr 149/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacj w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)  - czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego, polegającego na zapewnienie świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców miasta Świętochłowice, w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 - czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - czytaj więcej