Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 7 czerwca 2011r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 264/2011 na wniosek organizacji pozarządowej utworzona została w Świętochłowicach Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W związku z upływem kolejnej kadencji  Rady  Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 283/2017 z dnia 07.06.2017 r. powołał  następujący skład:

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Świętochłowice:
1) Wojciech Przetacznik
2) Sławomir Czyż

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Świętochłowicach:
1) Grzegorz Gniełka
2) Jerzy Migoń

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) Małgorzata Urbańczyk – Towarzystwo Przyjaciół Heiloo
2) Adam Graca – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Miejski
3) Daniel Roczniok – Stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic”
4) Janina Pistelok – Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Świętochłowice.


Rada jest organem Prezydenta Miasta Świętochłowice o charakterze doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach określa uchwała Rady Miejskiej Nr VI/60/11 z dnia 30 marca 2011r. Uchwałą Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. określony został sposób konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 283/2017
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/306/17
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 279/2015

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 67/2015
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 350/2013
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 264/2011

Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/59/11 z dnia 30 marca 2011r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/60/11 z dnia 30 marca 2011r.