Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Baza danych organizacji pozarządowych

Baza danych organizacji pozarządowych tworzona jest na podstawie ankiet dobrowolne wypełnionych przez organizacje działające na terenie Świętochłowic.

Świętochłowickie organizacje pozarządowe:

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie "Fajnie jest Pomagać"
Adres siedziby: ul.Górnicza 79/6 41-600 Świętochłowice
Adres do korespondencji: ul.Górnicza 79/6 41-600 Świętochłowice
Tel: 692561681
www: https://fajniejestpomagac.pl
E-mail: switerski@op.pl

Organizacja nie ma jeszcze statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • pomoc społeczna,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • hobby,edukacja i wychowanie,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspomaganie innych organizacji,wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych


Nazwa Organizacji: Śląskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki oraz Samoobrony "Bushidokan"
Adres siedziby: ul. Sudecka 6b/1, Świętochłowice
tel: 793 793 813        
http://satori-dojo.info/
mail: kontakt@satori-dojo.info

Organizacja nie ma jeszcze statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszary działalności:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wychowanie poprzez sport i rekreację,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • edukacja i wychowanie,
 • bezpieczeństwo,
 • hobby.

  1. Nazwa Organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Heiloo
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Harcerska 1
   tel: 728 380 713
   mail:  z_pogoda@interia.pl
   Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
   • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
   • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

 

  1. Nazwa Organizacji: Fundacja Rozwoju Świętochłowic
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Harcerska 1
   tel: (32) 740 90 77
   fax: (32) 740 90 77
   www.swietochlowice.org.pl
   mail: frs@swietochlowice.org.pl
   Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   • pomoc społeczna
   • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
   • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby
   • turystyka i krajoznawstwo
   • edukacja i wychowanie
   • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
   • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
   • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
   • ochrona i promocja zdrowia
   • profilaktyka uzależnień
   • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
   • wspomaganie innych organizacji
   • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
   • inny obszar
   • współpraca międzynarodowa  1. Nazwa Organizacji: Fundacja "Wspólne Świętochłowice"
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Findera 14
   tel: 796 377 499
   www.wspolneswietochlowice.pl
   mail: fundacja@wspolneswietochlowice.pl
   Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
   • ochrona i promocja zdrowia
   • inny obszar
   • na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i samorządowa  1. Nazwa Organizacji: Miejski Uczniowski Klub Sportowy Skałka - Śląsk Świętochłowice
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Bytomska 40
   tel: 606 394 958
   mail: 606394958@wp.pl
   Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby  1. Nazwa Organizacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Świętochłowice
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Bytomska 40
   tel: (32) 245 56 53; 695 445 290
   www.swietochlowice.pttk.w.interia.pl
   mail: swietochlowice.pttk@interia.pl
   Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   • turystyka i krajoznawstwo
   • edukacja i wychowanie
   • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  1. Nazwa Organizacji: Miejski Klub Sportowy Śląsk Świętochłowice
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Bytomska 40
   Adres do korespondencji: MKS Śląsk Świętochłowice
   Świętochłowice ul. Bytomska 40
   tel: 693 992 481
   fax: (32) 2452 281
   www.slaskswietochlowice.org
   mail: sekretariat@slaskswietochlowice.org
   Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   •  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby  1.  Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Aktywni dla Świętochłowic
   Adres siedziby: Świętochłowice ul. Lampego 12
   tel: 505 941 172
   www.aktywnidlaswietochlowic.pl
   mail: aktywni@aktywnidlaswietochlowic.pl
   Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

   Główny obszar działalności:
   • pomoc społeczna
   • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
   • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby
   • edukacja i wychowanie
   • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
   • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
   • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
   • wspomaganie innych organizacji
   • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 1.  Nazwa Organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Tygryski" Świętochłowice
  Adres siedziby: Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka , Świętochłowice ul. Bytomska 40
  tel: 518 110 698
  http://ukstygryskiswietochlowice.futbolowo.pl/
  mail: ukstygryskiswietochlowice@gmail.com
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby

 

 

 1. Nazwa Organizacji: Polski Związek Niewidomych Koło Świętochłowice
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. Bytomska 13
  tel: (32) 444 86 14
  http://pznswietochlowice.hpark.pl
  mail: swietochlowice@slaski.pzn.org.pl
  Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 1. Nazwa Organizacji: Fundacja Rodzin Polskich im. bł. Jana Pawła II
  Adres siedziby: Świętochłowice, ul Krasickiego 17/1 (adres biura: Świętochłowice, ul. Kubiny 6)
  Adres do korespondencji: Świętochłowice, ul Krasickiego 17/1
  tel: (32) 445 74 15
  fax: (32) 445 74 16
  www.fundacjarodzin.pl
  mail: kontakt@fundacjarodzin.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • pomoc społeczna,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • hobby,
  • edukacja i wychowanie,
  • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • profilaktyka uzależnień,
  • wspomaganie innych organizacji,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

 

 1. Nazwa Organizacji: Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
  Adres siedziby: Świętochłowice, ks. bpa T. Kubiny 11
  tel: (32) 2452 735
  fax: (32) 2452 735
  www.dps-sw.pl
  mail: biuro@dps-sw.pl
  Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 1. Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Spróbuj z Nami"
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. 1 Maja 5
  tel: (32) 2451 409
  http://ska.swietochlowice.org.pl
  mail: skasprobujznami@swietochlowice.org.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • pomoc społeczna
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • hobby
  • turystyka i krajoznawstwo
  • edukacja i wychowanie
  • ochrona i promocja zdrowia
  • profilaktyka uzależnień
  • wspomaganie innych organizacji
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

 

 1. Nazwa Organizacji: Chór Męski "Śląsk"
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. Chorzowska 73
  tel: (32) 2456 791
  www.chor-slask.xorg.pl
  mail: chor.slask@gmail.com
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • kultura
  • sztuka
  • ochrona dóbr kultury i tradycji

 

 1. Nazwa Organizacji: ŚKS Naprzód - Lipiny
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. Łagiewnicka 80
  tel: (32) 2452 679   /kontakt: Rainhard Piontek - Prezes Klubu, Robert Pluta - trener - tel: 667 633 417, (32) 2452 679/
  http://sksnaprzodlipiny.futbolowo.pl
  mail: naprzodlipiny.kontakt@interia.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • hobby,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

 

 1. Nazwa Organizacji: Harcerski Klub Krótkofalowców przy CKŚ
  Adres siedziby: Centrum Kultury Śląskiej, Świętochłowice ul. Krauzego 1
  tel: 500 858 901
  mail: sp9zhr@wp.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • hobby,
  • edukacja i wychowanie,
  • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • profilaktyka uzależnień,
  • wspomaganie innych organizacji,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  • Inny obszar działalności: integracja międzypokoleniowa

  Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. Górnicza 16
  tel: 695 821 708, 721 680 850
  mail: dananhdk@wp.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:
  • pomoc społeczna,
  • edukacja i wychowanie,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • wspomaganie innych organizacji,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

  Inny obszar działalności:
  • propagowanie i szerzenie humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa,
  • organizacja prelekcji i pogadanek nt. zasadności i celu honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku kostnego,
  • organizacja przy współpracy RCKiK w Katowicach akcji poboru krwi i badań kwalifikacyjnych dawców szpiku kostnego,
  • współpraca z władzami miasta, mediami i innymi stowarzyszeniami, w zakresie integracji i poprawy bytności społeczności lokalnej,
  • organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych i turystycznych dla swoich członków, ich rodzin oraz sympatyków honorowego krwiodawstwa.


  Nazwa Organizacji: Salezjański Wolontariat Misyjny „MŁODZI ŚWIATU” odział Świętochłowice
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. Wojska Polskiego 82
  tel: 722 122 442
  http://swm.salezjanie.eu
  mail: swietochlowice@swm.pl
  Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:

  • pomoc społeczna,
  • edukacja i wychowanie,
  • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • wspomaganie innych organizacji,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

  Inny obszar działalności:

  • działalność misyjna w krajach rozwijających się

  Nazwa Organizacji: IOGT Świętochłowice
  Adres siedziby: Świętochłowice ul. Imieli 14
  tel: 503 728 688
  mail: iogtswietochlowice@interia.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:

  • pomoc społeczna,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • profilaktyka uzależnień,
  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • wspomaganie innych organizacji,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

  Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej - Koło Świętochłowice
  Adres siedziby: ul. Szpitalna 22/20, Świętochłowice
  Adres do korespondencji: Ewa Sprus ul. Szpitalna 22/20, Świętochłowice
  tel: 508 369 575
  mail: sons-swiony@wp.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:

  • edukacja i wychowanie
  • turystyka i krajoznawstwo
  • kultura
  • sztuka
  • ochrona dóbr kultury i tradycji
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  • działaność charytatywna


  Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie KRS TKKF Tytan Świętochłowice
  Adres siedziby: ul. Wallisa 1, Świętochłowice
  tel: 510-918-500
  www.samoobrona.cba.pl
  mail: arigato@onet.eu
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • hobby,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • edukacja i wychowanie,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • inny obszar.

  Inny obszar działalności:

  • bezpieczeństwo,
  • wychowanie po przez sport i rekreację,
  • survival.

 

Nazwa Organizacji: Uczniowski Klub Sportowy JUDO w Świętochłowicach
Adres siedziby: ul. Granitowa 14/30, Świętochłowice
tel: 508 332 449
www.judosw.pl
mail: hannibal@wp.pl
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • pomoc społeczna,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • hobby,
 • edukacja i wychowanie,
 • ochrona i promocja zdrowia.

 

Nazwa Organizacji: UKS TAEKWON-DO Świętochłowice
Adres siedziby: ul. Chopina 39/33, Świętochłowice
tel: 510 851 735
http://taekwondoswietochlowice.manifo.com/
mail: ukstkdsw@interia.pl
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • pomoc społeczna,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • hobby,
 • edukacja i wychowanie,
 • ochrona i promocja zdrowia.


Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Śląska Kompania Najemna
Adres siedziby: ul. Bytomska 40, Świętochłowice
tel: 514 293 304
www.slaskanajemna.pl
mail: slaska.najemna@gmail.com
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • hobby,
 • edukacja i wychowanie,
 • kultura,
 • sztuka,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji.


Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Kulturalne PIAŚNIKI
Adres siedziby: ul. Chorzowska 4, Świętochłowice
tel: 605 092 172
mail: skpiasniki@wp.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • edukacja i wychowanie,
 • kultura,
 • sztuka,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie na rzecz autyzmu Kokardka
Adres siedziby: ul. Wiśniowa 2B/3, Świętochłowice
tel: 607 712 699
www: http://stowarzyszeniekokardka.com.pl/
mail: stowarzyszeniekokardka@interia.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • edukacja i wychowanie,
 • ochrona i promocja zdrowia
 
Nazwa Organizacji: Świętochłowickie Stowarzyszenie na Rzecz  Niepełnosprawnych „W Labiryncie”
Adres siedziby: ul. Gustawa Morcinka 17/3, 41-600 Świętochłowice
Tel: 510 058 231 / 606 157 696
www: www.w-labiryncie.pl
E-mail: biuro@w-labiryncie.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:
 • pomoc społeczna
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby,edukacja i wychowanie
 • ekologia i ochrona zwierząt
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • ochrona i promocja zdrowia
 • wspomaganie innych organizacji
Inny obszar działalności:

 • Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo -wychowawczych w tym: a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej, c) organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych.
 • Organizowanie domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.

 

Nazwa Organizacji: Ruch Autonomii Śląska - koło Świętochłowice
Adres siedziby: ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice
tel: 505 846 412
http://ras_swietochlowice.republika.pl
mail: swietochlowice@autonomia.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • edukacja i wychowanie,
 • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Inny obszar działalności:

 • ochrona śląskich wartości i tradycji

 


Organizacje pozarządowe działające na terenie Świętochłowic:

Nazwa Organizacji: Fundacja Pomóc Więcej
Adres siedziby: ul.Modrzejowska 20, 41 - 200 Sosnowiec
Adres oddziału w Świętochłowicach i do korespondencji: ul. Chopina 39 lok. 01, 41-600 Świętochłowice
tel: 661 159 831
główna strona www: http://pomocwiecej.com.pl/
strona www oddziału w Świętochłowicach: http://pomocwiecejcentrum.com.pl/
e-mail: pomocwiecej@interia.pl
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Główny obszar działalności:

 • pomoc społeczna,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • profilaktyka uzależnień,

 

 1. Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Genius Loci – Duch  Miejsca

  Adres siedziby: 41-707 Ruda Śląska - Kochłowice ul. Weteranów 31
  Adres do korespondencji: Świętochłowice ul. Szpitalna 27/8
  tel: 692 076 703
  www.geniusloci.com.pl
  mail: genius.loci@op.pl
  Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

  Główny obszar działalności:

  • edukacja i wychowanie
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Tęczówka
Adres siedziby: 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 21/164
tel: 698 292 506
http://www.teczowka.org.pl
mail: kontakt@teczowka.org.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Inny obszar działalności:

 • działanie na rzecz osób LGBT

 

Nazwa Organizacji: Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców
Adres siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3
Adres do korespondencji: Roman Adler, ul. Bukowa 21, 41-600 Świętochłowice
tel: 600 693 590
mail: sim-chorzow@wp.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 
Nazwa Organizacji: Śląski Klub Petanque "Carbon"
Adres siedziby: ul. Rynek 8 40 - 003 Katowice
Tel: 534565111
E-mail: skp.carbon@gmail.com
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:
 • pomoc społeczna
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • hobby
 • ochrona i promocja zdrowia
 • profilaktyka uzależnień
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych


 

Nazwa Organizacji: Fundacja Dr Clown Oddział Katowice

Adres siedziby: ul. Jagiellońska 58/128a, 03 -468 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 58/128a, 03 -468 Warszawa
Tel.: 784399247
Fax: 784399247
www: www.drclown.pl
e-mail: wolontariat.slask@drclown.pl
Organizacja ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • edukacja i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia