Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Miejski Rzecznik Konsumenta

Miejski Rzecznik Konsumentów - mgr Rafał Makosz
Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
pokój 16
tel.: (032) 3491-910, fax.: (032) 3491-914
e-mail: r.makosz@swietochlowice.pl

Przyjmowanie stron:
poniedziałki i środy: 10.00 - 14.00

Zakres prowadzonych spraw:

  • bezpłatne porady konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów Konsumentów,            
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów Konsumentów,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.                  

Wymagane dokumenty:
W celu zgłoszenia skargi konsumenckiej mieszkańcy Świętochłowic powinni stawić się osobiście do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:

  • czytelnie wypełnionym wnioskiem o podjęcie interwencji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Świętochłowicach,
  • paragonem, fakturą Vat potwierdzającą zakup,
  • umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,
  • zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),
  • pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.

Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w biurze rzecznika.                      

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.                    


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Według kolejności zgłoszeń.

Miejski Rzecznik Konsumentów reprezentuje stanowisko Konsumenta i w drodze mediacji stara się przekonać przedsiębiorcę do polubownego rozstrzygnięcia powstałego sporu. Niejednokrotnie przedsiębiorca, który nie respektuje uprawnień konsumenckich, jest pouczony w zakresie obowiązujących przepisów. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sprawy Konsument może dochodzić swych roszczeń w postępowaniu sądowym, przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.                

Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami (sklepy lub zakłady usługowe), jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Sąd konsumencki rozstrzyga najczęściej spory drobne, choć istotne z punktu widzenia interesu kupującego. Wartość przedmiotu sporu nie jest ograniczona określoną kwotą. W przypadku braku zgody przedsiębiorcy na skierowanie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego - Konsumentowi pozostaje możliwość złożenia pozwu w sądzie powszechnym.                     

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. , nr 50 poz. 331 z późn. zm.).