Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Miasta w polityce rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje w sprawie Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. – Jak dotąd w polskim systemie nie było dokumentu, który by kompleksowo regulował sprawy związane z rozwojem miast. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim samych miast – powiedziała dziś minister Elżbieta Bieńkowska. Podczas spotkania rozmawiano również o przyszłej polityce spójności UE. O tym, co może ona przynieść miastom, mówił m.in. prezydent Świętochłowic i przewodniczący GZM, Dawid Kostempski.

 Minister Elżbieta Bieńkowska otwierając konferencję podkreśliła, że ostateczny tekst Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 będzie stanowił, po przyjęciu tegoż dokumentu przez rząd, podstawę do formułowania propozycji zmian prawnych, organizacyjnych i finansowania rozwoju ze środków publicznych w sferze rozwoju miejskiego. – Założenia zawierają propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikują wyzwania, przed jakimi stoją obszary miejskie, formułują propozycje głównych celów polityki miejskiej oraz zasady jej prowadzenia – stwierdziła minister Bieńkowska.

 Punktem wyjścia do opracowana Założeń Krajowej Polityki Miejskiej były cele i zasady określone w Długo i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 i w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Według definicji wypracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z grupą ekspertów, krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju. – Zdajemy sobie sprawę, że obecnie istnieje wiele rozwiązań prawnych, które hamują rozwój miast. I właśnie identyfikacją takich barier i propozycjami nowych rozwiązań zajmować się będzie polityka miejska – podsumowała minister rozwoju regionalnego.

 W przygotowanym przez ministerstwo dokumencie, czytamy, że polskie miasta i ich obszary stoją przed szeregiem wyzwań, które będą miały wpływ na ich rozwój w następnych latach. – Miasta są siłą sprawczą rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego też ich rozwój leży w interesie całego kraju – czytamy w Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej. Autorzy dokumentu podkreślają, że „siła sprawcza” polskich miast mogłaby być dużo większa. – Polskie miasta w znacznej mierze ustępują miastom i regionom europejskim, zwłaszcza krajów Europy zachodniej i północnej. Na ich tle główne ośrodki miejskie w Polsce cechują niedostatki rozwoju funkcji metropolitalnych, zwłaszcza ośrodków decyzyjnych w sferze biznesowej i finansowej, instytucji międzynarodowych itp.”. Słabą stroną polskich miast jest również niski poziom współpracy pomiędzy nimi. Problem stanowi również brak, lub słaba koordynacja zarządzania na obszarach metropolitalnych, w szczególności tych największych.

 Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. Cel ten ma być m.in. realizowany poprzez wzmacnianie funkcji metropolitalnych głównych ośrodków miejskich.

 Konferencję poświęconą prezentacji Założeń Krajowej Polityki Miejskiej zakończył panel dyskusyjny dotyczący przyszłej polityki spójności, w kontekście rozwiązań dla obszarów miejskich. Wśród panelistów byli prezydenci trzech miast: Świętochłowic – Dawid Kostempski, Gdyni – Wojciech Szczurek oraz Tarnowa – Ryszard Ścigała.

źródło: www.gzm.org.pl