Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

LIII sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach 
Gerda Król informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, 
która odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, 
przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad

sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Świętochłowice.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Świętochłowice.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świętochłowice.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Świętochłowice odrębnych obwodów głosowania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
  „Złota Jesień”, Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
  m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
 9. Zamknięcie sesji.