Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydzial Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Naczelnik Arkadiusz Chorób
pokój 310
Tel. 32 3491-846
ksp@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta należy prowadzenie spraw w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, sportu i turystyki ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej, promocji Miasta w kraju i poza jego granicami w tym w szczególności:
1. Podejmowanie działań i określanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej w Mieście.
2. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury oraz koordynowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury.
3. Współdziałanie ze środowiskami twórców i organizatorów działalności kulturalnej, w tym w zakresie działalności amatorskiej.
4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Miasto.
5. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami,
w zakresie sportu i turystyki, kultury i sztuki oraz promocji.
6. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze kultury i sztuki, sportu i turystyki.
7. Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji w zakresie kultury, sztuki oraz sportu i turystyki.
8. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych z tego rejestru.
9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej.
11. Współpraca z organizacjami i środowiskami kombatanckimi.
12. Opracowywanie planów i koordynowanie obchodów świąt państwowych, rocznic, uroczystości.
13. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
14. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka".
15. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Rady Sportu oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań.
16. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Rady Gospodarczej oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań przy współdziałaniu z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego.
17. Prowadzenie działań promujących Miasto w kraju i poza jego granicami na rzecz nowych kontaktów kulturalnych, gospodarczych i rozwoju, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami miejskimi.
18. Udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Miasto oraz inne podmioty we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta.
19. Organizowanie udziału Miasta w targach, wystawach, prezentacjach, pokazach oraz innych imprezach promujących  Miasto.
20. Przygotowywanie tekstów, prezentacji, koncepcji i projektów graficznych, materiałów multimedialnych oraz innych materiałów i artykułów promujących Miasto.
21. Zlecanie wykonania materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta.
22. Współpraca z Kancelarią Prezydenta Miasta w zakresie prowadzenia dokumentacji filmowej i bazy zdjęciowej Miasta oraz wykonywanie materiałów zdjęciowych z uwzględnieniem wybranych spotkań Prezydenta Miasta, inwestycji miejskich oraz wybranych wydarzeń na terenie Miasta.
23. Rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych, w tym prowadzenie ewidencji wydatkowania tych materiałów.
24. Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu i współdziałanie w tym zakresie z Kancelarią Prezydenta Miasta.
25. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony znaków miasta i nadzór nad ich używaniem.
26. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, w tym m.in.:
- przygotowywanie programów i harmonogramów realizacji współpracy międzynarodowej;
- organizacja pobytów delegacji z miast partnerskich w mieście;
- prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
27. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w zakresie promocji Miasta.
28. Promowanie przedsiębiorczości.