Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Kancelaria Prezydenta Miasta

KPM
pokój 6
Tel. 32 3491 826
kpm@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy wspomaganie procesu obiegu dokumentów, prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną Miasta, funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta, obsługa sekretarsko - biurowa sekretariatów Prezydenta Miasta i jego Zastępców, w  tym w szczególności:
1. Zapewnienie obsługi sekretarsko - biurowej sekretariatów Prezydenta Miasta i jego Zastępców.
2. Koordynowanie czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem korespondencji.
3. Obsługa narad i spotkań Prezydenta Miasta, w tym protokołowanie i monitorowanie stanu realizacji poleceń wynikających z narad i spotkań.
4. Sporządzanie listów i  pism okolicznościowych.
5. Przygotowywanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta.
6. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z polityką informacyjną w zakresie budżetu obywatelskiego.
7. Udzielanie odpowiedzi na listy i ankiety oraz zapytania mieszkańców i instytucji dotyczących informacji ogólnych o Urzędzie Miejskim i Mieście.
8. Współpraca ze środkami masowego przekazu i prowadzenie spraw w zakresie przekazywania mediom informacji o działaniach podejmowanych przez organy samorządu, Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne.
9. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do kontaktów z mediami, w tym publikacja ogłoszeń prasowych.
10. Organizowanie konferencji prasowych, posiedzeń, spotkań.
11. Współpraca z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji Miasta w sprawach związanych z prowadzeniem internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego.
12. Dokonywanie analiz i oceny sytuacji Miasta oraz współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych dla Miasta.
13. Zlecanie badań i analiz opinii publicznej.
14. Prowadzenie spraw  związanych z produkcją i emisją programów telewizyjnych i radiowych.
15. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno - gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich analiz i ocen.
16. Współorganizowanie obchodów rocznic, uroczystości świąt państwowych z udziałem Prezydenta Miasta.
17. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów.
18. Przekazywanie do rozpatrzenia Wydziałowi Organizacyjnemu, Informatyki i Kadr lub komórkom organizacyjnym Urzędu, zgodnie z ich właściwością rzeczową, wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji stałych Rady Miejskiej.
19. Wspomaganie w prowadzeniu przekazanych Wydziałowi Organizacyjnemu, Informatyki i Kadr lub komórkom organizacyjnym Urzędu, spraw związanych z wnioskami, interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wniosków komisji stałych Rady Miejskiej kierowanymi do Prezydenta Miasta.
20. Opracowywanie skróconej wersji okresowych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta odczytywanych na sesji Rady Miejskiej.
21. Tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej Miasta przez Biuro Rzecznika Prasowego, w tym
w szczególności prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną Miasta, poprzez:
- współpracę ze środkami masowego przekazu i prowadzenie spraw w zakresie przekazywania mediom informacji o działaniach podejmowanych przez organy samorządu, Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne;
- przygotowywanie materiałów potrzebnych do kontaktów z mediami;
- obsługa organów miasta oraz Urzędu w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych;
- prowadzenie zbiorów publikacji prasowych dotyczących Miasta;
- opracowywanie informacji prasowych;
- redagowanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego;
-  współpracę z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w sprawach związanych z prowadzeniem internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego.
22. Prowadzenie dokumentacji filmowej i bazy zdjęciowej Miasta oraz wykonywanie materiałów zdjęciowych z uwzględnieniem wybranych spotkań Prezydenta Miasta, inwestycji miejskich oraz wybranych wydarzeń na terenie Miasta. 

W realizacji zadań Kancelaria Prezydenta Miasta współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i  jednostkami organizacyjnymi Miasta.