Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Konsultacje społeczne

Spis konsultacji społecznych przeprowadzonych w Świętochłowicach

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach.

Zakres projektu obejmuje prace związane z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej, tj. Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewidziano m.in. wykonanie:
- docieplenia ścian i dachu,
- wymiany stolarki okiennej,
- wymiany stolarki drzwiowej,
- remontu i przebudowy węzła c.o.,
- remontu instalacji c.w.u, c.o.,
- remontu instalacji elektrycznej,
- zmiany kolorystyki elewacji,
- likwidacji barier architektonicznych w niezbędnym zakresie.

Konsultacje trwać będą w okresie od 19.11.2018 r. do 23.11.2018 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======


Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie termomodernizację budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach przy ulicy Dr. Bukowego 23 w Świętochłowicach.

Zakres projektu obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej mieszczącego się przy ul. Dr. Bukowego 23 w Świętochłowicach.

Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje wykonanie:
- kompleksowej termomodernizacji budynku,
- przebudowy kotłowni wraz z montażem źródeł ciepła, systemem sterowania i AKPiA,
- przebudowy instalacji gazowej wewnątrz budynku wraz z modernizacją przyłącza gazu,
- przebudowy instalacji CO i CWU,
- wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą wewnętrznego oświetlenia budynku na bardziej efektywne energetycznie,
- przebudowy systemu wentylacji budynku.

Konsultacje trwać będą w okresie od 19.11.2018 r. do 23.11.2018 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

 

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego wykonanie termomodernizacji budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie termomodernizację budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach przy ulicy Bytomskiej 40 w Świętochłowicach.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej budynku OSIR „Skałka” w Świętochłowicach. Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z:
-        przebudową budynku OSiR „Skałka” wraz ze schodami zewnętrznymi, dźwigiem osobowym, nowym zadaszeniem oraz najbliższym otoczeniem;
-        przebudową tarasu widokowego pełniącego rolę trybuny głównej wraz z murami oporowymi w sąsiedztwie dojść;
-        remontem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych;
-        wymianą istniejących instalacji;
-        wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
-        wykonaniem nowych dojść do trybuny głównej;
-        wykonaniem termomodernizacji budynku;
-        wykonaniem robót wykończeniowych.
 
Konsultacje trwać będą w okresie od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

 

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego stworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie stworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach.
Zakres Projektu obejmuje w celu stworzenia Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z:
- remontem klatki schodowej i wiatrołapu;
- remontem pomieszczeń;
- dociepleniem poddasza;
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej;
- remontem posadzek oraz renowacją powłok malarskich;
- renowacją elewacji oraz odtworzeniem pierwotnej formy elementów elewacyjnych
- wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- wymianą pokrycia dachu oraz remontem kominów;
- wymianą i wzmocnieniem stropów;
- przebudową ścian i ścianek działowych;
- instalacją wodno - kanalizacyjną, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania;
- wentylacją i klimatyzacją;
- instalacją elektryczną i niskoprądową.

Konsultacje trwać będą w okresie od 06.02.2017 r. do 10.02.2017 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

 

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, który obejmować będzie modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic.

Zakres Projektu obejmuje m.in. wymianę opraw oświetleniowych ulicznych w technologii LED na ulicy Katowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Szkolną), ulicy Pocztowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kubiny), ulicy Wojska Polskiego (trakt pieszy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ceramiczną a skrzyżowaniem z ul. Drzymały), Drogowej Trasie Średnicowej.
 
Konsultacje trwać będą w okresie od 14.11.2016 r. do 21.11.2016 r.
 
Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl w terminie do 21.11.2016 r.
 
Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA