Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Katowicka 25/5

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 25/5.

Powierzchnia użytkowa - 94,65 m2
Cena wywoławcza - 80 000 zł
Wadium - 8 800 zł
Termin przetargu -  29 lipca 2016 r. godz. 12:00

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie – nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium  należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 25 lipca 2016 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Zobacz więcej