Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) –  przyznanie niezależnie jest od dochodu.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są  następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Wnioski o wydanie karty Dużej Rodziny można składać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8, p. 116 (I piętro), tel. (32) 3491-942, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 natomiast w piątek od 7.30. do 14.00 lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji e- Wnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego e-  PUAP.

Karta Dużej Rodziny jest  przyznawana  :

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom,  do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty Dużej Rodziny

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:  rodzina.gov.pl ( w zakładce  „Duża rodzina").

Karty uprawniają  również do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci).

Zmiany dotyczące Katy Dużej Rodziny obowiązujące od 1.01.2018 r.

Możliwość wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – elektroniczną (w formie aplikacji na telefon)

Aplikacja na smartfony,  będzie posiadała kilka funkcji:
•    rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
•    aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
•    funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;

 Karta elektroniczna tzw. mobilna Karta Dużej Rodziny

1.  Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl lub można złożyć go osobiście w  Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  przy ul. Bytomskiej 8, p. 116  w poniedziałki od 7.30 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 natomiast w piątki od 7.30 do 14.00.

2.    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazano  otrzyma się  numer karty.
Na Państwa telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.

3.    Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon i według podanych wskazówek uruchomienie aplikacji.

Ważna informacja:

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku, gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Karta Dużej Rodziny  wydawana jest bezpłatnie, natomiast wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy:

1. Członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną;

2. Członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie wnioskuje on o wydanie karty tradycyjnej;

Natomiast w przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia  Karty Dużej Rodziny kwota opłat za wydane duplikatu  wynosi od 1 marca 2018 r.  - 9,40 zł

Powyższą należność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 9,40 zł można wpłacać w kasie  Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

lub na rachunek bankowy:

21 1020 2313 0000 3602 0574 0552

– z dopiskiem w tytule wpłaty:
 za duplikat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany.


Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

 

UWAGA: W celu złożenia wniosku Karty Dużej Rodziny konieczne jest przedstawienie do wglądu aktu urodzenia każdego dziecka.

 

Druki do pobrania:

Wzór wniosku KDR na rok 2018.pdf

Oświadczenie ZKDR_04 dot. karty elektronicznej.pdf

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukonczenia_nauki_w_szkole_lub_na_uczelni_wyzszej.pdf

Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastepczej_lub_dotychczasowym_rodzinnym domu_dziecka.pdf