Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic
Tytuł projektu:

Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic

Źródło finansowania projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1.707.544,81 złotych.

Planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1.345.325,10 złotych.

Poziom dofinansowania: 80,67 % wydatków kwalifikowanych do dofinasowania.

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje m.in.: wymianę opraw oświetleniowych ulicznych w technologii LED na ulicy Katowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Szkolną), ulicy Pocztowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kubiny), ulicy Wojska Polskiego (trakt pieszy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ceramiczną a skrzyżowaniem z ul. Drzymały), Drogowej Trasie Średnicowej.