Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Dotacje dla klubów sportowych na 2019 rok

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r., Nr VI/51/15 z dnia 4 marca 2015 r., Nr IX/75/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

O dotacje ubiegać się mogą wszystkie kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które  działają na terenie naszego miasta. Dotacja celowa udzielona na podstawie niniejszej uchwały może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego
 • zakupu sprzętu sportowego
 • korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 • stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
 • w tym kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia
 • pokrycia kosztów organizacji obozów sportowych
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 • pokrycia kosztów najmu obiektów dla celów organizacji zawodów sportowych
 • kosztów obsługi księgowej związanej z rozliczeniem dotacji
 • opłat sędziowskich
 • opieki medycznej, badań lekarskich
 • zakupu środków doraźnej pomocy medycznej
 • opłat klubowych: związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń oraz ubezpieczenia zawodników.

Termin składania wniosku upływa 15 września br. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Biurze Obsługi Mieszkańców do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Druk wniosku do pobrania na stronie www.swietochlowice.pl w zakładce mieszkańcy/sport/dotacje.