Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Cele i działania

Celem ogólnym projektu jest wsparcie konkurencyjności subregionu centralnego, a tym samym województwa śląskiego. Konkurencyjność województwa odzwierciedla jego pozycję w relacji do innych regionów, poprzez porównanie jakości funkcjonowania instytucji i społeczeństwa na ich terenie. Regiony konkurują ze sobą o nowe inwestycje, kapitał czy potencjał ludzki a jednym z czynników zwiększających ową konkurencyjność jest usprawnienie działań administracji publicznej, poprzez zmiany w zasadach zarządzania. Innym niezbędnym czynnikiem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w swojej definicji podaje, że warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie.

Wśród celów bezpośrednich projektu wymienić należy:

1. zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość (do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP);

2. zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym;

3. zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  • zbudowanie zintegrowanego, standardowego systemu pobierania i rozliczania opłat za świadczenia i usługi realizowane przez różne podmioty publiczne oraz wspomagającego zarządzanie instytucjami publicznymi z obszaru subregionu centralnego;
  • wykreowanie infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego w zakresie mikropłatności w instytucjach publicznych subregionu centralnego i województwa śląskiego.

Realizacja projektu wpłynie na możliwość wypracowania wspólnej polityki kształtowania cen i opłat za świadczenie przez jednostki publiczne skorelowanych usług.

Warunkiem realizacji przedstawionych celów bezpośrednich i ogólnego jest wdrożenie systemu ŚKUP o funkcjonalności karty identyfikacyjnej połączonej z elektronicznym instrumentem płatniczym w postaci pieniądza elektronicznego, zapewnienie dostępności kart oraz wyposażenie w nie jak największej liczby użytkowników. W rezultacie  po zakończeniu realizacji projektu:

1. miesięcznie 200 000 użytkowników będzie korzystać z uruchomionych usług online,

2. 120 jednostek sektora publicznego będzie korzystać z utworzonych aplikacji,

3. zostanie wydanych 150 tys. szt. spersonalizowanych kart ŚKUP, co potencjalnie pozwoli na wyposażenie w certyfikat podpisu elektronicznego 150 tys. osób.

W związku z realizacją projektu zostanie utworzonych 25 miejsc pracy.

Cele projektu bezpośrednio odwołują się Priorytetu II RPO WSL "Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie" a sam projekt ma charakter działania wspierającego i stymulującego upowszechnianie usług elektronicznych w administracji publicznej.