Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Archiwum

03/08/2020

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD 93.29. Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Czytaj więcej

03/08/2020

Weź udział w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 - poszukuje osób na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz osób chcących skorzystać z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Czytaj więcej

30/07/2020

Rusza składanie wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”

Już od poniedziałku w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Katowickiej 35 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenie „Dobry start”. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.ops-sw.pl.

Czytaj więcej

29/07/2020

PFRON rozszerza zakres wsparcia

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”

Czytaj więcej

29/07/2020

Rusza Powszechny Spis Rolny

Od 1 września w całej Polsce przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Wezmą w nim udział zarówno osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwa, jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Czytaj więcej

28/07/2020

Centrum Kultury Śląskiej pod okiem audytorów

W lipcu br. niezależny zespół audytorów przeprowadził audyt w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach w zakresie oceny funkcjonowania CKŚ od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. Audyt wykazał 25 uchybień, z czego większość z nich dyskwalifikuje obecną dyrektor Justynę Kramorz do dalszego pełnienia tej funkcji.

Czytaj więcej

28/07/2020

Złóż wniosek o ustalenie prawa do zasiłku oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski będzie można składać od 3 sierpnia br. (poniedziałek).

Czytaj więcej

27/07/2020

Wyprawka szkolna dla uczniów z potrzebami kształcenia specjalnego

Jesteś uczniem lub opiekunem ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole branżowej, liceum, technikum lub szkole specjalnej przysposabiającej do pracy? Masz możliwość skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Czytaj więcej

24/07/2020

Konsultacje społeczne ws. nowego statutu Muzeum Powstań Śląskich

W najbliższy poniedziałek, 27 lipca rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące nowego statutu Muzeum Powstań Śląskich. W wyniku podpisanej wczoraj umowy, Świętochłowice wraz z Województwem Śląskim będą wspólnie prowadzić instytucję kultury pn. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W tym celu przygotowano nowy statut muzeum.

Czytaj więcej

20/07/2020

Dołącz do Rejestru Danych Kontaktowych

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana? Przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych.

Czytaj więcej

08/07/2020

Uwagi do oferty „Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich"

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 15 lipca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świętochłowic w okresie wakacji letnich" realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO.

Czytaj więcej

02/07/2020

Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2020-2023

W piśmie z dnia 6 marca 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Świętochłowicach z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.

Czytaj więcej

01/07/2020

Zamknięcie kasy w Urzędzie Miejskim

Od 1 lipca zostaje zamknięta kasa w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach. Opłat będzie można dokonywać bezpłatnie we wszystkich oddziałach PKO BP.

Czytaj więcej

01/07/2020

Dodatek solidarnościowy

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła.

Czytaj więcej

16/06/2020

Wyłączone godziny przyjęć w sprawie najmu lokali

Informujemy, iż począwszy od dnia 17 czerwca 2020 r. w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00 nie będzie możliwe osobiste przyjmowanie mieszkańców w sprawach najmu lokali mieszkalnych w pokoju nr 13 Wydziału Mienia Komunalnego.

Czytaj więcej

15/06/2020

Powszechny spis rolny 2020

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Świętochłowice.

Czytaj więcej

08/06/2020

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Czytaj więcej

02/06/2020

Nowe darmowe możliwości regulowania miejskich opłat

W Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach nadal pozostają zamknięte stanowiska obsługi kasowej mieszkańców w związku z nieodwołanym stanem epidemii. Opłaty będzie można dokonywać bezpłatnie we wszystkich oddziałach PKO BP.

Czytaj więcej

29/05/2020

Oględziny pustostanów do remontu

Osoby uprawnione do najmu lokali mieszkalnych z zasobu Gminy od dnia 1 czerwca 2020 r. mają możliwość dokonywania oględzin pustostanów przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy.

Czytaj więcej

27/05/2020

XXVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

25/05/2020

Dalsze zawieszenie placówek wsparcia

Do 7 czerwca potrwa zawieszenie placówek świadczących usługi wsparcia dla mieszkańców Świętochłowic.

Czytaj więcej

22/05/2020

Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występując jako przyszły Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Czytaj więcej

20/05/2020

Ogłoszenie: Asystent osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych oraz chętnych do skorzystania z ich wsparcia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszeń.

Czytaj więcej

13/05/2020

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej

08/05/2020

Kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Czytaj więcej

07/05/2020

Ankieta „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”. Ankieta trwa do 8 maja.

Czytaj więcej

04/05/2020

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Informujemy, iż w celu wsparcia przedsiębiorców w kontekście trwającej epidemii COVID-19 z dniem 29 kwietnia br. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która przewiduje przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

21/04/2020

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

20/04/2020

Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

15/04/2020

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Czytaj więcej

15/04/2020

Informacja dotycząca orzeczeń o niepełnosprawności, które tracą ważność

Informacja dotycząca orzeczeń o niepełnosprawności w związku ze zmianą przepisów zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Czytaj więcej

15/04/2020

Pierwsze postojowe w środę na kontach przedsiębiorców

Już w tę środę, 15 kwietnia, ponad 86 tys. przedsiębiorców w całym kraju otrzyma świadczenia postojowe. W województwie śląskim pieniądze trafią do blisko 9,5 tys. samozatrudnionych. Łączna kwota wypłaty „postojowego” dla śląskich biznesmenów przekroczy 19 mln zł.

Czytaj więcej

14/04/2020

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Czytaj więcej

08/04/2020

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Czytaj więcej

03/04/2020

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Czytaj więcej

03/04/2020

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Czytaj więcej

26/03/2020

Mobilny Punkt Zbiórki - odwołany marcowy odbiór

W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia KORONAWIRUSEM COVID-19 odwołuje się odbiór odpadów niebezpiecznych (problemowych), który miał się odbyć w dn. 28 marca 2020r. (sobota) w ramach Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych.

Czytaj więcej

24/03/2020

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. odwołana

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Czytaj więcej

17/03/2020

Zawieszenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o działaniach podjętych dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

19/02/2020

XXV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

14/02/2020

Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Podajemy wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Dodatkowo od 24 lutego zostanie uruchomiona możliwość regulowania należności kartą płatniczą ze niektóre opłaty.

Czytaj więcej

14/02/2020

Nowe grupy uprawnionych do skorzystania ze świadczeń pieniężnych

Od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

10/02/2020

Obwieszczenie wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej

Obwieszczenie wojewody śląskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej.

Czytaj więcej

05/02/2020

Porozumienie województwa z kominiarzami

Województwo Śląskie zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej z Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

Czytaj więcej

17/01/2020

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

17/01/2020

Nowy informator dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej udostępnił informator dla osób niepełnosprawnych na rok 2020. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Czytaj więcej

24/12/2019

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

W Polsce każdego dnia dochodzi do kilkudziesięciu prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja właściciela i zastrzeżenie utraconego dowodu, paszportu, prawa jazdy czy karty pobytu.

Czytaj więcej

23/12/2019

XXIII sesja Rady Miejskiej - II część

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o terminie wznowienia obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok, który został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 17:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/12/2019

XXIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/11/2019

XXII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/11/2019

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie opieki stomatologicznej

Prezydent Świętochłowic zaprasza do składania ofert na „Sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół w Świętochłowicach" dla których Gmina Świętochłowice jest organem prowadzącym.

Czytaj więcej

15/11/2019

Zgłoś uwagi do zadania pn. "Z mamą zawsze się uda"

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych informuję, że do 21 listopada 2019 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z mamą zawsze się uda” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

14/11/2019

Nowe stawki podatku od nowego roku

14 listopada br. (czwartek) odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydowali o przyjęciu nowych stawek podatkowych od środków transportowych i nieruchomości w 2020 roku.

Czytaj więcej

13/11/2019

XXI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

04/11/2019

Warsztaty dla osób starszych i ich opiekunów

Zapraszamy wszystkich naszych Starzików oraz ich opiekunów faktycznych na warsztaty, które prowadzone będą przez Narodowy Fundusz Zdrowia na temat praw i obowiązków świadczeniobiorców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej

31/10/2019

Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów przyznane

Przyznane zostały stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów i studentów za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2018/2019. Otrzymają je uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Świętochłowic oraz studenci, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce oraz znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Czytaj więcej

21/10/2019

XX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/10/2019

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Czytaj więcej

10/10/2019

IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizuje porady doradcy zawodowego w ramach IV Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego dla uczniów, rodziców, nauczycieli w punkcie konsultacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach

Czytaj więcej

09/10/2019

Prace techniczne na platformie SEKAP

W związku z planowanymi pracami technicznymi dotyczącymi wymiany części infrastruktury teleinformatycznej związanej z bazą danych platformy SEKAP informujemy, że od dnia 24.10.2019 r. od godziny 16:00 do dnia 28.10.2019 r. do godziny 7:00 platforma SEKAP będzie niedostępna.

Czytaj więcej

09/10/2019

Drugi stopień alarmowy CRP

Informujmy, że w związku z wyborami parlamentarnymi, które są zaplanowane na 13 października 2019 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Czytaj więcej

08/10/2019

Fundusz dostępności

Uruchomiony został Fundusz Dostępności (tzw. "program windowy") na realizację wielu brakujących bądź niezbędnych inwestycji w budynkach mieszkalnych.

Czytaj więcej

08/10/2019

Pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Czytaj więcej

07/10/2019

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie uchwały Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 476/2019 z dnia 03.10.2019 r. ogłasza nabór kandydatów na jej członków.

Czytaj więcej

02/10/2019

MPGL poszukuje pracownika

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej poszukuje pracownika na stanowisko referenta ds. windykacji.

Czytaj więcej

26/09/2019

XIX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.

Czytaj więcej

30/08/2019

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Czytaj więcej

22/08/2019

XVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00.

Czytaj więcej

21/08/2019

MPUK poszukuje pracownika

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko pracownika niewykwalifikowanego. Zakres obowiązków obejmuje m.in. prace porządkowe i budowlane, pielęgnacje zieleni i koszenie trawników. MPUK nie ma żadnych wymagań co do pracowników.

Czytaj więcej

19/08/2019

Dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przywrócenie dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, o zakup którego będą mogły starać się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu.

Czytaj więcej

09/08/2019

Program "Wyprawka szkolna" dla ucznów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla ucznów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej

24/07/2019

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gmina Świętochłowice przygotowuje się do realizacji zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną" w ramach ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie projektów.

Czytaj więcej

23/07/2019

Nowa Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaakceptowało powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sudeckiej w Świętochłowicach Pani Marzenie Greli na okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024.

Czytaj więcej

03/07/2019

Zmiana dyżuru radnej

Pani Radna Agnieszka Beger informuje, iż w dniu 05.07.2019 (piątek) będzie pełniła JEDNORAZOWO dyżur radnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, w pokoju 105 w godzinach 13:00 - 14:00

Czytaj więcej

02/07/2019

XVII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00.

Czytaj więcej

17/06/2019

Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Do 1 lipca potrwa nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach. Dzięki współpracy rady z władzami miasta osoby starsze zostaną włączone w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy.

Czytaj więcej

14/06/2019

XVI sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Tomasz Grudniok informuje o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Czytaj więcej

12/06/2019

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Świętochłowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

Czytaj więcej

10/06/2019

Trwa informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Wydziale Geodezji i Kartografii rozstrzygnięto przetarg i zlecono prace związane z kolejnym etapem informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecone prace dotyczą przetworzenia do postaci elektronicznej części dokumentów zasobu oraz zasilenia teleinformatycznego systemu funkcjonującego w Wydziale tymi dokumentami.

Czytaj więcej

07/06/2019

XV sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Tomasz Grudniok informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Czytaj więcej

28/05/2019

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Komunikat Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Świętochłowice w związku z zaplanowanym treningiem systemu alarmowania i ostrzegania w dniu 28 maja 2019 roku.

Czytaj więcej

27/05/2019

Konkurs MPGL na stanowisko inspektora ds. rozwoju i zarządzania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. rozwoju i zarządzania. Zgłoszenia można wysyłać do 14 czerwca.

Czytaj więcej

24/05/2019

XIV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00

Czytaj więcej

24/05/2019

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do 6 czerwca potrwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

24/05/2019

Dotacje do zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że wybrano podmioty, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2019 w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej

22/05/2019

Centrum Wsparcia Seniora

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Świętochłowic zainteresowanych tematyką opieki senioralnej do Centrum Wsparcia Seniora działającego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

02/05/2019

XIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

30/04/2019

Test syren - 3 maja

W piątek, 3 maja o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania na terenie miasta Świętochłowice. Będzie to jednocześnie upamiętnienie rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Czytaj więcej

29/04/2019

XII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

19/04/2019

XI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

02/04/2019

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spełniamy marzenia"

Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 9 kwietnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Spełniamy marzenia".

Czytaj więcej

01/04/2019

Zgłoszenia do Nagrody "Zasłużony dla Miasta Świętochłowice"

Do 15 kwietnia w Punkcie kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pok. nr 1) można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice", będącej wyrazem uznania za działalność na rzecz Miasta.

Czytaj więcej

27/03/2019

Kasa UM czynna 2 godziny krócej w ostatni dzień miesiąca

Mając na celu poprawę obsługi mieszkańców w ostatnim dniu miesiąca postanowiono, że Kasa Urzędu Miejskiego w ostatni dzień roboczy miesiąca będzie czynna dwie godziny krócej ze względu na rozliczenie całego miesiąca.

Czytaj więcej

11/03/2019

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „VI rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic

VI rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic – Rekreacja Rodzinna alternatywą dla uzależnień" Koła IOGT Świętochłowice

Czytaj więcej

27/02/2019

Deratyzacja 2019

Prezydent Miasta ogłasza przeprowadzenie na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 11 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

26/02/2019

Przerwa techniczna na stanowiskach ds. dowodów osobistych

W związku z działaniami koniecznymi w celu wdrożenia nowych regulacji związanych z dowodami osobistymi z tzw. warstwą elektroniczną informujemy, że w piątek 1 marca 2019 r. stanowiska ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego będą przyjmowały petentów jedynie do godziny 11.30.

Czytaj więcej

21/02/2019

Oferta realizacji zadania publicznego

Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 28 lutego br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Koncert Pasyjny" Parafii Św. Augustyna w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

13/02/2019

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Prezydent Miasta Świętochłowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej i nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanych zbiorników bezodpływowych do gminnej ewidencji.

Czytaj więcej

13/02/2019

Trwa konkurs na stanowisko Prezesa ZOZ

Jeszcze tylko do piątku, 15 lutego, do godz. 12.00 można składać dokumenty w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

11/02/2019

Dotacje dla klubów sportowych 2019

Przyznane zostały dotacje na rok 2019 dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy „Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice”.

Czytaj więcej

07/02/2019

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii 8.02

Kancelaria Rady Miejskiej informuje o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii w dniu 8 lutego o godz. 8.00 w małej sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej

04/02/2019

1 kwietnia rozpocznie się kwalifikacja wojskowa

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych świętochłowiczan rozpocznie się za niespełna dwa miesiące. Osoby jej podlegające na stawienie się przed komisją lekarską będą miały czas do 11 kwietnia.

Czytaj więcej

31/01/2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych dla MZO

Pełniąca obowiązki Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony danych osobowych dla Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

23/01/2019

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza procedurę powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

22/01/2019

Nowy Miejski Rzecznik Konsumenta

Nowym Miejskim Rzecznikiem Konsumentów została Monika Pawłowska, która dotychczasowo prowadziła obsługę kancelaryjno-administracyjną rzecznika.

Czytaj więcej

21/01/2019

Remediacja stawu Kalina – zaproszenie do dialogu technicznego

Jeszcze tylko do jutra, do godziny 10:00 mogą zgłaszać się podmioty zainteresowane przystąpieniem do dialogu technicznego w celu przygotowania postępowania o udzielenie zadania tzw. rewitalizacji stawu Kalina.

Czytaj więcej

17/01/2019

Informacja dotycząca paliw dozwolonych do ogrzewania

Informacja dla mieszkanców stosujących do ogrzewania lokali mieszkalnych paliwo stałe (wegiel kamienny, drewno).

Czytaj więcej

17/01/2019

Nowy inspektor ochrony danych osobowych

Urząd Miejski powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym została Pani Izabela Grzondziel.

Czytaj więcej

03/01/2019

Wysokość bonifikaty poznamy do końca stycznia

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętochłowice informujemy, że zostanie ona ustalona do końca stycznia 2019 r.

Czytaj więcej

31/12/2018

Nowy Regulamin Organizacyjny UM

Od 1 stycznia obowiązywać będzie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zgodnie z nowymi zasadami zmienią się nazwy niektórych wydziałów i zakres spraw, którymi będą się one zajmowały.

Czytaj więcej

28/12/2018

ogłoszenie

Ogłoszenie o przygotowaniu listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Czytaj więcej

27/12/2018

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego Świętochłowice prowadzi zapisy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Czytaj więcej

27/12/2018

Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Czytaj więcej

26/11/2018

III sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Dawid Kostempski informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta III sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

22/11/2018

II sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Dawid Kostempski informuje o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/11/2018

I sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/11/2018

LVII sesji Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach Gerda Król informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/11/2018

Policjanci będą kierować ruchem

15 listopada w godz. w godzinach 8:30-12:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

13/11/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 15 listopada br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „II Świętochłowicki Mikołajkowy Piknik Rodzinny – Aktywność sportowa od nałogów wolna głowa”.

Czytaj więcej

30/10/2018

Zgłoś uwagi do oferty „Piłkarskie Czwartki Przedszkolaka”

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 7 listopada 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „ Piłkarskie Czwartki Przedszkolaka” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

30/10/2018

Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych

Urząd Miejski w Świętochłowicach informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do właściwych lokali wyborczych w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta Miasta w dniu 4 listopada 2018 r.

Czytaj więcej

17/10/2018

Dotacje dla ROD

Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochłowice dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski można składać w terminie od 15 października do 15 listopada 2018 roku.

Czytaj więcej

10/10/2018

LVI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu LVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

08/10/2018

LV sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach Gerda Król informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 10 października 2018 r.(środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/10/2018

Badanie ankietowe 1-20 października

W dniach 1 – 20 października 2018 r. ankieterzy Urzędu Statystycznego w Katowicach będą przeprowadzać badaniu ankietowe w gospodarstwach domowych o symbolu PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych). Więcej informacji na plakacie.

Czytaj więcej

27/09/2018

LIV sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 1 październik 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

21/09/2018

Ogłoszenie

Informacja o możliwości dowozu w dniu 21 października osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do właściwego lokalu wyborczego.

Czytaj więcej

20/09/2018

Ręczne kierowanie ruchem

27 września 2018r. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

10/09/2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski w związku ze śmiercią Pawła Waloszka wprowadził dzisiaj żałobę na terenie całego miasta.

Czytaj więcej

07/09/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 13 września 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Od zera do milionera - gra miejska promująca sportowy tryb życia oraz przedsiębiorczość” art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.

Czytaj więcej

06/09/2018

LIII sesja Rady Miejskiej

LIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 10 września 2018 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

29/08/2018

Dotacje dla klubów sportowych na 2019 rok

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r., Nr VI/51/15 z dnia 4 marca 2015 r., Nr IX/75/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Czytaj więcej

20/08/2018

Godziny otwarcia apteki przy Chorzowskiej

Apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 81 od tego miesiąca jest czynna dla pacjentów w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00 w soboty od 08:00 do 13:00

Czytaj więcej

16/08/2018

Komunikat dot. "Wyprawki szkolnej"

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej

10/08/2018

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic

„Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic”, to projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic oraz Gminę Świętochłowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną.

Czytaj więcej

07/08/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 16 sierpnia 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna osób niewidomych i niedowidzących, członków Koła PZN Świętochłowice”.

Czytaj więcej

07/08/2018

Ręczne kierowanie ruchem

14 oraz 29 sierpnia 2018r. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

01/08/2018

Zawyją syreny

Dziś o godzinie 17.00 zawyją w naszym mieście syreny alarmowe upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej

01/08/2018

LII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu LII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

30/07/2018

Konkurs ofert

Zarządzenie nr 351/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.07.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2018 pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice".

Czytaj więcej

03/07/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 10 lipca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, w tym organizację „Akcji lato”.

Czytaj więcej

02/07/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 9 lipca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „IV Świętochłowicka Uniwersjada Seniorów 2018 ” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

28/06/2018

LI sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu LI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,która odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

25/06/2018

VII Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych - zaproszenie

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta do udziału w „VII Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się 15 września 2018 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Czytaj więcej

25/06/2018

Policja pokieruje ruchem

29 czerwca br. w godzinach 8.00-12.00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

11/06/2018

Zamiejscowy Punkt Obsługi Interesantów WKU

W 2018 roku w pomieszczeniach Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 53) zlokalizowany będzie Zamiejscowy Punktu Obsługi Interesantów Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

09/06/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 15 czerwca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja uroczystych obchodów XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia SPRÓBUJ Z NAMI” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

06/06/2018

Powiadomienie o aktualnej jakości powietrza

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach można sprawdzać na bieżąco aktualną jakość powietrza w województwie śląskim.

Czytaj więcej

05/06/2018

Zgłoś uwagi do oferty „I Świętochłowicki Maraton Czytania”

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 12 czerwca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „I Świętochłowicki Maraton Czytania” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

31/05/2018

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń

W związku z występującym na terenie całej Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń Wojewoda Śląski wprowadza na terenie województwa śląskiego działania zapobiegawcze.

Czytaj więcej

30/05/2018

Uwagi dot. oferty "Turniej byłych reprezentantów Polski"

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 6 czerwca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Byłych Reprezentantów Polski wywodzących się ze Śląska Świętochłowice” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

30/05/2018

Uwagi dot. oferty "Szkolenie zawodników na obozie sportowym"

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 6 czerwca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie zawodników na obozie sportowym przygotowującym do turnieju międzynarodowego Master Mazovia Cup i Mistrzostw Polski” art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

17/05/2018

Nabór kandydata do Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie uchwały Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 206/2018 z dnia 15.05.2018 r. ogłasza nabór kandydata na jej członka.

Czytaj więcej

16/05/2018

Zgłaszanie uwag do zadania dot. V Rajdu Organizacji Pozarządowych i Mieszkańców Świętochłowic

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 23 maja 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „V RAJD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MIESZKAŃCÓW ŚWIĘTOCHŁOWIC – REKREACJA RODZINNA ALTERNATYWĄ DLA UZALEŻNIEŃ” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

08/05/2018

L sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej między innymi absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 r., która odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

02/05/2018

Test syren alarmowych

W czwartek, 3 maja o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening miejskiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Będzie to również uczczenie 97. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Czytaj więcej

18/04/2018

XLIX sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

12/04/2018

13 kwietnia możliwe utrudnienia drogowe

W związku z planowanym zgromadzeniem organizowanym w ramach kampanii społecznej możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 13 kwietnia br. na ulicach: Katowicka, Bytomska, Sikorskiego, Harcerska. Poniżej pełna treść komunikatu.

Czytaj więcej

09/04/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 16 kwietnia 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja warsztatów muzycznych w celu przygotowania repertuaru koncertu dla mieszkańców miasta z okazji 25-lecia działalności artystycznej Chóru Ex Animo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach.”

Czytaj więcej

09/04/2018

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 16 kwietnia 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury polskiej i chrześcijańskiej poprzez organizację koncertów chóru Ex Animo w Tiszaujvaros oraz Budapeszcie.”

Czytaj więcej

06/04/2018

Zadanie „Akademia Kreatywności” - zgłaszanie uwag

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 15 kwietnia 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Akademia Kreatywności” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

28/03/2018

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XLVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

22/03/2018

Zgłoś uwagi do zadania pn. Organizacja festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka dla mieszkańców Świętochłowic

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 28 marca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka dla mieszkańców miasta Świętochłowic.” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

22/03/2018

Zgłoś uwagi do zadania pn. Organizacja Wigilii połączonej z Mikołajem dla mieszkańców Świętochłowic

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 28 marca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Wigilii połączonej z Mikołajem dla mieszkańców miasta Świętochłowic, krwiodawców, działaczy, sympatyków.” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

19/03/2018

XLVII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/03/2018

Nabór kandydata do Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie uchwały Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 08.03.2018 r. ogłasza nabór kandydata na jej członka. Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 08.03.2018 r. do 09.04.2018 r.

Czytaj więcej

05/03/2018

Informacja o akcji deratyzacji (odszczurzania)

Informacja o przeprowadzeniu na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji(odszczurzania) w dniach od 12 marca do 13 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej

27/02/2018

Zgłoś uwagi do zadania z zakresu honorowego oddawania krwi

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 06 marca 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Świętochłowic” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

07/02/2018

Nie wchodź na lód!

W związku z silnymi mrozami i śnieżycami, ostrzega się o zagrożeniu zdrowia i życia, jakie niesie za sobą wchodzenie na powierzchnię zamarzniętych akwenów.

Czytaj więcej

23/01/2018

XLVI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XLVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

23/01/2018

Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

Czytaj więcej

22/01/2018

Zadanie „Z zabawą i nauką zdrowy wypoczynek. Wycieczka dla dzieci – Mieszkańców Świętochłowic”

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 29 stycznia 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z zabawą i nauką zdrowy wypoczynek. Wycieczka dla dzieci – Mieszkańców Świętochłowic” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

22/01/2018

Składanie wniosków o nagrody i wyróżnienia dla sportowców

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuję, iż w terminie do 31 stycznia 2018 r. można składać wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Czytaj więcej

19/01/2018

Badanie "Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R"

Informujemy, że w dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R. Badania ankietowe na terenie województwa śląskiego będą realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach. Więcej informacji na załączonej ulotce informacyjnej.

Czytaj więcej

15/01/2018

Zadanie publiczne "IV Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy"

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 22 stycznia 2018 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „IV Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy: NIKT NIE JEST TAK SILNY ŻEBY NIE POTRZEBOWAĆ POMOCY I NIKT NIE JEST TAK SŁABY ŻEBY NIE MÓC UDZIELIĆ POMOCY” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Czytaj więcej

20/12/2017

Oferta półkolonii zimowych 2018

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w ferie zimowe w terminie od 29 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. będą organizowane w szkołach podstawowych półkolonie zimowe dla uczniów świętochłowickich szkół.

Czytaj więcej

08/12/2017

Policja pokieruje ruchem

19 grudnia br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

04/12/2017

XLV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2018 r.,która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/12/2017

XLIV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XLIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

21/11/2017

XLIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r.(środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

20/11/2017

Aktualne numery kont bankowych

W związku z powtarzającymi się wśród mieszkańców błędami w zapłatach należnych dochodów na niewłaściwe rachunki bankowe, Wydział Finansowy informuje o aktualnych numerach kont bankowych.

Czytaj więcej

16/11/2017

CEPiK - kłopoty z rejestracją pojazdów

W związku z uruchomieniem nowego systemu „Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców”, obecnie w całym kraju występują trudności z rejestracją pojazdów.

Czytaj więcej

14/11/2017

Wyłączenie oświetlenia na DTŚ

W środę, 15.11 br. w godzinach porannych rozpocznie się przebudowa sieci elektroenergetycznej przy Drogowej Trasie Średnicowej na terenie Rudy Śląskiej – Chebzie przy granicy ze Świętochłowicami. Technologia prowadzenia robót wymaga wyłączenia zasilania oświetlenia ulicznego na około 24 godziny na odcinku Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy Świętochłowicami a Rudą Śląską.

Czytaj więcej

06/11/2017

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Miejski ogłasza sprzedaż samochodu: marki Opel, model Astra F, typ kombi.

Czytaj więcej

03/11/2017

Policja pokieruje ruchem

6 i 13 listopada br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

27/10/2017

XLII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XLII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,która odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

26/10/2017

Szkolenie dla przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast Chorzowa i Świętochłowic, a w szczególności doradców podatkowych, przedstawicieli biur rachunkowych oraz księgowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 października (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej tut. Organu podatkowego (I piętro).

Czytaj więcej

26/10/2017

Apteka "Dbam o zdrowie" - nowy nr telefonu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje o zmianie numeru telefonu Apteki „ Dbam o zdrowie”, mieszczącej się w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 81. Aktualny numer telefonu do apteki to 736 698 080.

Czytaj więcej

23/10/2017

Policja pokieruje ruchem

23 i 24 października br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

04/10/2017

Zanim zaadoptujesz zwierzę

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminy, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Corocznie przygotowywany jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

25/09/2017

Policja pokieruje ruchem

W dniach 26 27 i 28 września br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

20/09/2017

XLI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu XLI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa)o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

19/09/2017

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Miejski ogłasza sprzedaż samochodu ciężarowego: marki Opel, model Astra F, typ kombi.

Czytaj więcej

12/09/2017

Akcja deratyzacja 2017

Na terenie Świętochłowic w dniach od 18 września do 20 października 2017 roku zostanie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

04/09/2017

Dotacje dla klubów sportowych na 2018 rok

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r., Nr VI/51/15 z dnia 4 marca 2015 r., Nr IX/75/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Czytaj więcej

30/08/2017

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Miejski ogłasza sprzedaż samochodu ciężarowego: marki Opel, model Astra F, typ kombi.

Czytaj więcej

24/08/2017

XL sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

16/08/2017

Wyprawka szkolna 2017

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna".

Czytaj więcej

09/08/2017

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - konkurs ofert

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2017 roku pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice” . Oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godziny 15:30.

Czytaj więcej

01/08/2017

Urząd czynny w sobotę

W sobotę 26 sierpnia br. w godz. od 7.30 do 13.00 mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim oraz Urzędzie Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej

31/07/2017

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Miejski ogłasza sprzedaż samochodu ciężarowego: marki Opel,model Astra F, typ kombi.

Czytaj więcej

24/07/2017

III Świętochłowicka Uniwersjada Seniorów 23.09.2017

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 31 lipca 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "III Świętochłowicka Uniwersjada Seniorów 23.09.2017” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

24/07/2017

Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży naszego miasta w okresie wakacji letnich

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 31 lipca 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży naszego miasta w okresie wakacji letnich” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

24/07/2017

XXXIX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

11/07/2017

Policja pokieruje ruchem

18, 19 oraz 20 lipca br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

10/07/2017

VI Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe z terenu miasta do udziału w „VI Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się 9 września 2017 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród mieszkańców informacji o organizacjach pozarządowych, a także przedstawienie ich dorobku i działań na rzecz miasta.

Czytaj więcej

06/07/2017

Oferta - Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży naszego miasta w okresie wakacji letnich

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 14 lipca 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży naszego miasta w okresie wakacji letnich” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

14/06/2017

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Miejski ogłasza sprzedaż samochodu osobowego Honda Accord.

Czytaj więcej

13/06/2017

Bezpłatne porady prawne - zmiana godzin

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 Świętochłowicach 16 czerwca br. będzie czynny od godz. 9:00 do 15:00.

Czytaj więcej

08/06/2017

Zamiejscowy punkt obsługi interesantów WKU

W 2017 roku w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 53) zlokalizowany będzie Zamiejscowy Punktu Obsługi Interesantów Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

01/06/2017

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

30/05/2017

Policja pokieruje ruchem

W dniach 2, 5, 6, 21 czerwca br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

25/05/2017

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej między innymi absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 r., która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

22/05/2017

Urząd będzie czynny w sobotę

W sobotę 10 czerwca br. w godz. od 7.30 do 14.00 mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim oraz Urzędzie Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej

18/05/2017

Zgłoś uwagi

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 25 maja 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "I Turniej Piłki Nożnej im. Reprezentantów Polski MKS Śląsk Świętochłowice”.

Czytaj więcej

18/05/2017

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 25 maja 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Przejazd dzieci na turniej piłkarski do miejscowości Chełmno w woj. Kujawsko-Pomorskim”.

Czytaj więcej

15/05/2017

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Czytaj więcej

08/05/2017

Oferta - organizacja Wigilii połączonej z Mikołajem

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 15 maja 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Wigilii połączonej z Mikołajem dla mieszkańców miasta Świętochłowic, krwiodawców, działaczy, sympatyków” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1817, z późn. zm.).

Czytaj więcej

08/05/2017

Oferta - festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 15 maja 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka dla mieszkańców miasta Świętochłowic” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1817, z późn. zm.).

Czytaj więcej

08/05/2017

XXXVI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. (piątek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

08/05/2017

IV Rajd IOGT

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 15 maja 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "IV rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic – Rekreacja Rodzinna alternatywą dla uzależnień" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1817 z późn. zm.).

Czytaj więcej

27/04/2017

Test syren alarmowych

W środę, 3 maja o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening miejskiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Będzie to również uczczenie 96. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Czytaj więcej

18/04/2017

XXXV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z okazji 70. rocznicy nadania Świętochłowicom praw miejskich, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1.

Czytaj więcej

18/04/2017

Zgłoś kandydaturę

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.04.2017 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatur przez organizacje pozarządowe na członków Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej

18/04/2017

Akcja szczepienia lisów

Na terenie województwa śląskiego przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosennej w 2017 roku.

Czytaj więcej

10/04/2017

Policja pokieruje ruchem

14, 18 i 19 kwietnia br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

07/04/2017

XXXIV sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54

Czytaj więcej

07/04/2017

Warsztaty teatralne PUŁAPKA w Świętochłowicach - oferta

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 14 kwietnia 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „ Warsztaty teatralne PUŁAPKA w Świętochłowicach” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1817, z późn. zm.).

Czytaj więcej

06/04/2017

Bezpłatna Pomoc Prawna także w sobotę

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdujący się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach, będzie czynny także w sobotę 8 kwietnia br. w godzinach od 8.00 do 12.00.

Czytaj więcej

06/04/2017

ogłoszenie

Ogłoszenie ws. powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

24/03/2017

Związku Gmin i Powiatów - posiedzenie

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 marca 2017 r.

Czytaj więcej

17/03/2017

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

08/03/2017

Policja pokieruje ruchem

15 marca br. w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

02/03/2017

Obowiązkowa akcja odszczurzania

Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia w mieście obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 13 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej

24/02/2017

Ręczne kierowanie ruchem

1 marca w godzinach 8:00-14:00 na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

21/02/2017

Informacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń

Informujemy o możliwości dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania sportu

Czytaj więcej

10/02/2017

Policja pokieruje ruchem

22, 27 i 28 lutego br. na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

08/02/2017

XXXII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

06/02/2017

Apel do hodowców drobiu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu. Dotyczy on wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8.

Czytaj więcej

23/01/2017

XXXI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

20/01/2017

Świętochłowice: kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Od 30 stycznia do 8 lutego br. w Świętochłowicach prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej

17/01/2017

Wycieczka dla dzieci do Ustronia oraz zwiedzanie Muzeum w Górkach koło Brennej – oferta

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuję, że do 24 stycznia 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “ Z zabawą i nauką zdrowy wypoczynek”- Wycieczka dla dzieci i mieszkańców Świętochłowic : Kulig w Ustroniu i wizyta w Chlebowej Chacie w Górkach koło Brennej (art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej

12/01/2017

Policja pokieruje ruchem 2017

12 i 26 stycznia br. na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

09/01/2017

Składanie wniosków o nagrody i wyróżnienia dla sportowców

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuję, iż w terminie do 31 stycznia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Czytaj więcej

05/01/2017

Zgłoś uwagi dot. oferty realizacji zadania publicznego

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 13 stycznia 2017 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Przygotowanie do zawodów z cyklu „Otwarte Mistrzostwa Bytomia dzieci i młodzieży 2017” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

03/01/2017

Badania ankietowe

Od 2 do 20 stycznia br. potrwa badanie ankietowe przeprowadzane przez Urząd Statystyczny w Katowicach. Tym razem ankieterzy pytać będą o uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych.

Czytaj więcej

20/12/2016

Kasa czynna krócej

W dniu 30 grudnia kasa Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach czynna będzie do godziny 12:00.

Czytaj więcej

13/12/2016

Policja pokieruje ruchem

14, 21 i 22 grudnia br. na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Zajęcia mają być realizowane w godz. od 8.00 do 14.00.

Czytaj więcej

09/12/2016

XXX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2017 r., która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/12/2016

XXIX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/12/2016

Własna firma szansą na pracę

Celem projektu „Własna firma szansą na pracę” jest uruchomienie w woj. śląskim działalności gospodarczych przez 30 osób (13 Kobiet i 17 Mężczyzn), powyżej 50 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w jednym z 11 śląskich powiatów, w których sytuacja na rynku pracy jest relatywnie najtrudniejsza w tym także ze Świętochłowic.

Czytaj więcej

23/11/2016

Policja będzie kierować ruchem

W środę 30 listopada br. na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Zajęcia mają być realizowane w godz. od 8.00 do 14.00.

Czytaj więcej

18/11/2016

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54

Czytaj więcej

15/11/2016

Samoobrona dla kobiet

19 listopada 2016 roku ruszy I edycja cyklu ogólnopolskich bezpłatnych szkoleń z technik samoobrony dla kobiet. Będą one organizowane dla pań spoza resortu obrony narodowej w ramach projektu „Samoobrona Kobiet”.

Czytaj więcej

10/11/2016

Test syren alarmowych

We wtorek, 15 listopada w godzinach od 9:00 do 14:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Nadany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej

02/11/2016

Kierunek zmiana - szkolenia, staże

Trwa nabór do projektu „Kierunek zmiana” realizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., obejmującego m.in. półroczne płatne staże.

Czytaj więcej

02/11/2016

Policja będzie kierować ruchem

W dniach 5, 16, 17 i 29 listopada br. na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach, przeprowadzane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Zajęcia mają być realizowane w godz. od 8.00 do 14.00.

Czytaj więcej

31/10/2016

XXVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

28/10/2016

Szkoły z dotacją na książki

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, sześć świętochłowickich szkół otrzymało 80 proc. dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, a w 20 proc. jako wkład własny przeznaczyła Gmina Świętochłowice.

Czytaj więcej

18/10/2016

XXVI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

17/10/2016

Stypendia dla studentów za rok 2015/16

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski przyznał stypendia za rok 2015/16 dla studentów zamieszkałych na stałe w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

10/10/2016

SP nr 2 i ZSO nr 1 laureatami konkursu

Dwie świętochłowickie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 1 zostały laureatami konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2016”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czytaj więcej

06/10/2016

Ostrzeżenie Służby Celnej

Służba Celna ostrzega przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu z niewiadomych źródeł. Może być to bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

Czytaj więcej

04/10/2016

Pomoc żywnościowa

Polski Czerwony Krzyż i Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach organizują pomoc żywnościową dla potrzebujących. Paczki wydawane będą w magazynie PCK przy ul. Katowickiej 35, na podstawie skierowań wystawionych przez OPS.

Czytaj więcej

30/09/2016

Wybrano logo

Rozstrzygnięty został konkurs na logo Świętochłowic z okazji 70- lecia nadania praw miejskich. Wygrał projekt Małgorzaty Sławińskiej.

Czytaj więcej

12/09/2016

Oferta - Koncert Polifonia ex Polonia

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do 19 września 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Koncert "Polifonia ex Polonia w ramach 11.Międzynarodowego Festiwalu im. G. Gorczyckiego"(art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

09/09/2016

XXV Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

06/09/2016

Akcja deratyzacja 2016

Na terenie Świętochłowic w dniach od 19 września do 21 października 2016 roku zostanie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

05/09/2016

Ankieta dla przedsiębiorców

Trwają prace nad Planem Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Świętochłowice w latach 2017 – 2020. Zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

01/09/2016

Zgłoś uwagi do oferty - Finał Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Śląska Juniorów

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 6.09.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Finał Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Śląska Juniorów" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

29/08/2016

Stypendia dla najzdolniejszych

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski przyznał stypendia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za rok 2015/2016.

Czytaj więcej

26/08/2016

Dotacje dla klubów sportowych na 2017 rok

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Czytaj więcej

26/08/2016

Zgłoś uwagi do oferty

Zgłoś uwagi do oferty - „Szkolenie kadry z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Czytaj więcej

17/08/2016

Zgłoś uwagi do oferty - Koncert Chóru "Ex Animo"

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 24.08.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Koncert Chóru "Ex Animo" w kościele ewangelicko-augsburskim św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach w ramach obchodów 500-lecia Reformacji" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239, z późn. zm.).

Czytaj więcej

12/08/2016

Test syren alarmowych

W piątek 19 sierpnia o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Świętochłowice. Będzie to jednocześnie upamiętnienie rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego.

Czytaj więcej

12/08/2016

Test syren alarmowych

We wtorek 16 sierpnia o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Świętochłowice. Będzie to jednocześnie upamiętnienie rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

Czytaj więcej

03/08/2016

Zawieszenie działalności Zamiejscowego Punktu Obsługi Interesantów

Informacja na temat zawieszenia działalności Zamiejscowego Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

01/08/2016

Zmiana godzin otwarcia apteki

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje o tymczasowej zmianie godzin otwarcia Apteki „ Dbam o zdrowie ” , mieszczącej się w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 81. Od 1 do 12 sierpnia 2016 r. apteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 - 16:00 oraz w sobotę 8:00 - 13:00.

Czytaj więcej

29/07/2016

Test syren alarmowych

W poniedziałek 1 sierpnia o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Jednocześnie będzie to upamiętnienie 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej

22/07/2016

Wyprawka szkolna 2016

Rządowy program pomocy uczniom 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

Czytaj więcej

15/07/2016

Aktualizacja Strategii ZIT

Do 29 lipca Związek Subregionu Centralnego przyjmuje uwagi i sugestie dot. zmian do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dokumentu, na podstawie którego będą realizowane projekty ZIT na obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

14/07/2016

Półkolonie letnie - oferta

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 20 lipca 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Dzień Radości! Wycieczka dla dzieci – mieszkańców Świętochłowic do Miasteczka Westernowego Twin Pigs w Żorach" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej

13/07/2016

Zmiana terminu XXIV sesja Rady Miejskiej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się 18 lipca 2016r. o godz. 14.00, a nie jak wcześniej zaplanowano 14 lipca. Zmiana terminu spowodowana jest wyjazdem służbowym Prezydenta Miasta. Radni obradować będą w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

11/07/2016

XXIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w czwartek 14 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

07/07/2016

XXIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w poniedziałek 11 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/07/2016

XXIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w środę 6 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

13/06/2016

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 20.06.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Międzynarodowa wymiana sportowców pomiędzy klubami Śląsk Świętochłoiwce, a TJ Novy Jicin"

Czytaj więcej

13/06/2016

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 20.06.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży naszego miasta w okresie wakacji letnich".

Czytaj więcej

06/06/2016

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Rozpoczął się I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.1 POIS - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Czytaj więcej

02/06/2016

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 8 czerwca 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Dofinansowanie do zajęć sportowych i wyjazdu na obóz dla zawodniczek mających problemy rodzinne i finansowe".

Czytaj więcej

02/06/2016

Ankieter może zapukać do drzwi

Urząd Statystyczny w Katowicach od 1 czerwca do 29 lipca na terenie województwa śląskiego przeprowadzać będzie badania ankietowe.

Czytaj więcej

27/05/2016

Zgłoś uwagi do oferty - Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 1.06.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych.

Czytaj więcej

27/05/2016

Zgłoś uwagi do oferty - Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 1.06.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów".

Czytaj więcej

27/05/2016

Zgłoś uwagi do oferty - Eliminacje Brązowego Kasku

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 1.06.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Eliminacje Brązowego Kasku".

Czytaj więcej

19/05/2016

XXIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Informujemy, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona między innymi absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r., odbędzie się w czwartek 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

13/05/2016

Śląska koperta życia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana jest akcja Koperta Życia na Śląsku. Inicjatorami akcji są Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Czytaj więcej

09/05/2016

Uwaga pracodawcy!

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach oferuje nową formę wsparcia zatrudnienia - umowy o refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia.

Czytaj więcej

05/05/2016

Indywidualne rachunki bankowe

Urząd Miejski w Świętochłowicach informuje, że dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich księgowania na indywidualnych kartach kontowych został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności SIMP.

Czytaj więcej

25/04/2016

Nagrody dla sportowców i trenerów

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał nagrody i wyróżnienia dla osób za osiągnięcia i działalność sportową w 2015 roku.

Czytaj więcej

21/04/2016

Ogłoszenie ws. powołania lekarza

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

15/04/2016

XXII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

13/04/2016

XXI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

06/04/2016

Żyj aktywnie - myśl pozytywnie

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, że do dnia 13.04. br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " ŻYJ AKTYWNIE- MYŚL POZYTYWNIE" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r.,poz. 239, z późn. zm).

Czytaj więcej

04/04/2016

III RAJD IOGT

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 11 kwietnia 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "III rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic – Rekreacja Rodzinna alternatywą dla uzależnień" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. ,poz. 239 z późn. zm.).

Czytaj więcej

04/04/2016

Zgłoś udział w pikniku

Prezydent Miasta serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Świętochłowic do udziału w „V Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych” który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród mieszkańców informacji o organizacjach pozarządowych, a także przedstawienie ich dorobku i działań na rzecz Miasta.

Czytaj więcej

04/04/2016

XX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/04/2016

Kwalifikacja wojskowa

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Czytaj więcej

01/04/2016

Utracony dowód osobisty

W związku z sygnałami o odnotowanych przypadkach posługiwania się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, informuje o prawnych konsekwencjach takiego postępowania.

Czytaj więcej

21/03/2016

Ankieter może zapukać do drzwi

Urząd Statystyczny w Katowicach od 1 kwietnia na terenie województwa śląskiego przeprowadzać będzie badania ankietowe. Dotyczyć będą one wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz uczestnictwa mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach.

Czytaj więcej

17/02/2016

XIX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54

Czytaj więcej

09/02/2016

Ferie - pełne słońca

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że do 16 lutego 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Ferie – pełne słońca. Półkolonie profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej – mieszkańców Świętochłowic" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

03/02/2016

XVIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, dotyczącej bezpieczeństwa miasta, która odbędzie się w środę 10 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w sali narad budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 16 C.

Czytaj więcej

01/02/2016

Obóz sportowy

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 8.02.2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Organizacja obozu sportowego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez COW "WZRASTANIE" pochodzących z miasta Świętochłowice" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

26/01/2016

Dotacje dla klubów sportowych

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje o dotacjach dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadania własnego Gminy pn. „Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice”.

Czytaj więcej

25/01/2016

Punkt WKU w urzędzie

Dyżury Zamiejscowego Punktu Obsługi Interesantów Wojskowego Komendanta Uzupełnień będą odbywać się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

25/01/2016

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do 29 stycznia 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "95-lecie działalności chóru męskiego Śląsk".

Czytaj więcej

25/01/2016

Wnioski o przyznanie nagród sportowych

Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Biurze Obsługi Mieszkańców do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj więcej

25/01/2016

XVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w czwartek 28 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/01/2016

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców - zmiany

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuję, iż z dniem 25 stycznia 2016 r. w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców. Zmianie ulega m.in. termin składania wniosków tj. 31 styczeń oraz katalog osób mogących ubiegać się o nagrody, po raz pierwszy będą przyznawane nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Czytaj więcej

18/01/2016

Jak załatwić sprawy w urzędzie?

Na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl znajdują się informacje o tym jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie. Dzięki niej dowiemy się między innymi jak wyrobić dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą zadzwonić pod nr 222-500-115.

Czytaj więcej

12/01/2016

Kilometry dobra

Polski Instytut Filantropii zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii fundraisingowej Kilometry Dobra, która pomaga zbierać środki finansowe na cele statutowe fundacji i stowarzyszeń. Akcja potrwa od 1 marca do 5 czerwca.

Czytaj więcej

11/01/2016

Otwarte konkursy Urzędu Marszałkowskiego

Konkursy ofert ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski na zadania w dziedzinie kultury fizycznej oraz kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego, realizowane w terminie od 19.02.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Czytaj więcej

28/12/2015

Otwarte Mistrzostwa Bytomia dzieci i młodzieży 2016

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 4 stycznia 2016 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie do zawodów z cyklu Otwarte Mistrzostwa Bytomia dzieci i młodzieży 2016" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

04/12/2015

XVI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2016 r., która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54

Czytaj więcej

30/11/2015

Mikołajkowe Targi Pracy

2 grudnia br. w godz. od 10 do 13 odbędą się Mikołajkowe Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy al. Korfantego 35 w Katowicach.

Czytaj więcej

18/11/2015

XV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 25 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

20/10/2015

XIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/10/2015

Stypendia dla studentów za rok 2014/15

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski przyznał stypendia za rok 2014/15 dla studentów zamieszkałych na stałe w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

13/10/2015

Szkolenie przygotowujące do składania wniosków

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i klubów sportowych na spotkanie szkoleniowe przygotowujące do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice za pośrednictwem internetowego Generatora eNGO.

Czytaj więcej

12/10/2015

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, iż zarządzeniem Nr 520/2015 z dnia 07.10.2015 r. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał nagrody i wyróżnienia zawodnikom, mieszkańcom Świętochłowic za osiągnięcie w 2014 roku wysokich wyników sportowych.

Czytaj więcej

30/09/2015

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Podmiot Publiczny - gmina Świętochłowice ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie stadionu wielofunkcyjnego (z dominującą funkcją stadionu żużlowego) im. Pawła Waloszka na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”w Świętochłowicach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj więcej

23/09/2015

Komunikat o pracy w komisjach wyborczych

Obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, powołuje spośród wyborców Prezydent Miasta.

Czytaj więcej

22/09/2015

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej do 2030 r.

Miasto przystąpiło do opracowania Studium Transportowego – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Świętochłowice do 2030 roku.

Czytaj więcej

21/09/2015

Informacje o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport dotyczący głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim. Poinformował także, w jaki sposób można uzyskać bieżące dane dotyczące jakości powietrza.

Czytaj więcej

15/09/2015

XIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

11/09/2015

Stypendia dla najzdolniejszych

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski przyznał stypendia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za rok 2014/2015.

Czytaj więcej

08/09/2015

Szczepienie lisów

W dniach 19-28.2015 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej

07/09/2015

Dotacje z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz środkami na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Czytaj więcej

02/09/2015

Dotacje dla klubów sportowych na 2016r.

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Czytaj więcej

27/08/2015

Zaburzenia psychiczne - filmy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował filmy informacyjno-edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego. W przystępny sposób tłumaczą czym są i jak zdiagnozować nerwice oraz depresje dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstałe materiały są związane z realizacją „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-20”.

Czytaj więcej

26/08/2015

Stypendia Zarządu Województwa Śląskiego

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o stypendium przyznawane przez Zarząd Województwa Śląskiego. Każdy stypendysta otrzyma 3420 zł. Wnioski można składać do 11 września br.

Czytaj więcej

21/08/2015

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 28.08. br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej".

Czytaj więcej

18/08/2015

Ogłoszenie dotyczące powołania lekarza

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

11/08/2015

Zgłoś uwagi do oferty

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia informuje, że do 14 sierpnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, realizowanych w formie: programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych; pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjnych".

Czytaj więcej

10/08/2015

Poprawa jakości życia niepełnosprawnych

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia informuje, że do dnia 14 sierpnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego.

Czytaj więcej

04/08/2015

Zgłoszenia do obwodowych komisji ds. referendum

W związku z wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r. terminem referendum ogólnokrajowego, informuję, iż w dniu 7 sierpnia br. upływa określony kalendarzem czynności referendalnych ustalonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum.

Czytaj więcej

21/07/2015

XII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 22 lipca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

16/07/2015

Boskie Kolonie Wakacje 2015

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia informuje, że do dnia 22 lipca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Boskie Kolonie Wakacje 2015".

Czytaj więcej

14/07/2015

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje, że został opracowany projekt programu w zakresie energetyki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice”.

Czytaj więcej

07/07/2015

Mistrzostwa Świata w speedrowerze

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 14 lipca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Świata Juniorów Weteranów i Kobiet w speedrowerze" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

07/07/2015

Speedway reaktywacja

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 13 lipca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Speedway Reaktywacja" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

24/06/2015

VI Letni Obóz Sportowy

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 30 czerwca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " VI Letni obóz sportowy - Rycerka Dolna 2015" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

22/06/2015

XI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 24 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

12/06/2015

Piknik Organizacji Pozarządowych

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 18 czerwca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Wioska Rycerska na IV Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych " (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

09/06/2015

Wybiorą ławników sądowych

Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019.

Czytaj więcej

08/06/2015

Inwentaryzacja wyrobów z azbestu

Od 25 maja do 26 czerwca br. trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Przy pomocy ankiety przeprowadzają ją pracownicy firmy „Eko-precyzja”.

Czytaj więcej

28/05/2015

Industriada 2015

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 4 czerwca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Industriada 2015 w Świętochłowicach" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

28/05/2015

Obchody 95-lecia MKS Śląsk Świętochłowice

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 4 czerwca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Obchody 95-lecia MKS Śląsk Świętochłowice" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1118, z późn. zm.).

Czytaj więcej

28/05/2015

Dokarmianie zwierząt - zabronione

Świętochłowiccy strażnicy miejscy przypominają mieszkańcom o zakazie wyrzucania jedzenia z okien lub wykładania go w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Czytaj więcej

21/05/2015

X sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że X sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęcona absolutorium dla Prezydenta Miasta odbędzie się w środę 3 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

29/04/2015

Urzędy będą nieczynne

Informujemy mieszkańców, że 1. maja br. (piątek) Urząd Miejski w Świętochłowicach oraz Urząd Stanu Cywilnego w Świętochłowicach będą nieczynne.

Czytaj więcej

23/04/2015

IX sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że IX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

23/04/2015

VIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy o zwołaniu VIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej upamiętnieniu piątej rocznicy katastrofy smoleńskiej, która odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

16/04/2015

Zgłoś kandydata do MRDPP

Do 8 maja br. można zgłaszać kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

16/04/2015

II rajd organizacji pozarządowych

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia informuje, że do dnia 24 kwietnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "II rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic – Rekreacja rodzinna alternatywą dla uzależnień".

Czytaj więcej

13/04/2015

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie uchwały Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 167/2015 z dnia 10.04.2015 r. ogłasza nabór kandydatów na jej członków.

Czytaj więcej

03/04/2015

II rajd organizacji pozarządowych

Do 10 kwietnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "II rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic – Rekreacja rodzinna alternatywą dla uzależnień".

Czytaj więcej

27/03/2015

Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 3 kwietnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Świętochłowic" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm).

Czytaj więcej

27/03/2015

Zasłużony dla Miasta Świętochłowice 2014

Przypominamy, że do końca marca br. można wskazać osoby, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, które w ubiegłym roku szczególnie przysłużyły się dla rozwoju i promocji Świętochłowic.

Czytaj więcej

24/03/2015

VII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że VII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w poniedziałek 30 marca 2015 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

23/03/2015

Okresowy Punkt Obsługi Podatników

Punkt mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 1 - w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 37 . Jest czynny w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 17.00 w okresie od 23 marca do 30 kwietnia 2015r.

Czytaj więcej

23/03/2015

Akcja deratyzacji

w dniach od 07 do 20 kwietnia br. na terenie miasta przeprowadzona zostanie akcja deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

16/03/2015

Kwalifikacja wojskowa

W okresie od 23 marca do 3 kwietnia 2015 roku przeprowadzona zostanie na terenie Miasta Świętochłowice kwalifikacja wojskowa kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej

12/03/2015

Obóz sportowo-profilaktyczny - Silesia 2015

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i zdrowia informuje, że do dnia 17 marca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Obóz sportowo-profilaktyczny Silesia 2015 " (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Czytaj więcej

09/03/2015

Nabór do przedszkoli miejskich

Zasady naboru do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej

06/03/2015

Zgłoś udział w pikniku

Prezydent Miasta serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Świętochłowic do udziału w „IV Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych” który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2015 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Czytaj więcej

05/03/2015

Nowy dowód osobisty - zabezpieczenia

Jak zostały zabezpieczone nowe dowody osobiste?

Czytaj więcej

04/03/2015

Sejm Dzieci i Młodzieży - rekrutacja

Dzieci i Młodzież po raz kolejny zasiądą w sejmowych ławach. Posiedzenie zakończy się ogłoszeniem wypracowanej uchwały. Najpierw jednak kandydaci muszą przejść procedurę rekrutacyjną.

Czytaj więcej

04/03/2015

Zadanie publiczne: IV Międzynarodowy Turnieju JUDO

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 11 marca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie i udział w IV Międzynarodowym Turnieju JUDO dla dzieci i młodzieży POKONUJEMY GRANICE".

Czytaj więcej

27/02/2015

Organizacja pielgrzymki do Wadowic

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 6 marca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja pielgrzymki do Wadowic" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Czytaj więcej

27/02/2015

Bezpłatne szkolenie dla organizacji

11 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pn. „Realizacja zadań publicznych – obowiązki sprawozdawcze organizacji”.

Czytaj więcej

26/02/2015

VI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że VI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w środę 4 marca 2015 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

23/02/2015

Konkursy ofert na zadania publiczne woj. Śląskiego

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe ze Świętochłowic mogą zgłaszać aplikacje do konkursów ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Dotyczą one zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj więcej

13/02/2015

Współpraca Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 20 lutego br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " Współpraca Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Świętochłowicach i Pszczynie" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Czytaj więcej

22/01/2015

V sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że V sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 28 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/01/2015

Apel straży miejskiej

Straż Miejska w Świętochłowicach przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach, administratorach i użytkownikach nieruchomości.

Czytaj więcej

08/01/2015

Zdobywaj kompetencje z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że jeszcze do 19 stycznia br. można zgłaszać zapotrzebowanie na działania z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2015.

Czytaj więcej

09/12/2014

IV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że IV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2015 rok, odbędzie się w piątek 19 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/12/2014

III sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że III sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się we wtorek 9 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/12/2014

II sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że II sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w poniedziałek 1 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

26/11/2014

I sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że I sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach w kadencji 2014 - 2018 odbędzie się w piątek 28 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

31/10/2014

LVIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy o zwołaniu LVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w piątek 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

31/10/2014

LVII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że na wniosek Prezydenta Miasta, zwołana zostanie LVII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w środę 5 listopada o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

27/10/2014

Wzorowa łazienka w SP 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Wzorowa łazienka". Jej celem jest promocja edukacji w zakresie higieny i estetyzacja szkolnych łazienek.

Czytaj więcej

10/10/2014

LVI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że na wniosek grupy radnych, zwołana zostanie LVI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w środę 15 października o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

06/10/2014

Wyrzuć Graty z Chaty!

Przed nami kolejna edycja akcji Świętochłowicki Festiwal Recyklingu „Graty z chaty”. Dzięki niej każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych. Każdy uczestnik, który przyniesie zużyty sprzęt otrzyma upominek np. sadzonkę drzewka, cebulki kwiatów, worki na śmieci itp. (do wyczerpania zapasów).

Czytaj więcej

02/10/2014

LV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w czwartek 9 października 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

25/09/2014

Oferta realizacji zadania publicznego

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do 2 października br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "Wyjazd edukacyjny do Karkowa”.

Czytaj więcej

23/09/2014

Zapisy na dogoterapię

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór na zajęcia z dogoterapii dla dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Czytaj więcej

16/09/2014

Akcja deratyzacji

Zarządzenie nr 366/2014 z dnia 5.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

15/09/2014

LIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w poniedziałek 15 września 2014 r. o godz. 20.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

12/08/2014

LIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w poniedziałek 18 sierpnia 2014 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

06/08/2014

Pomoc przed pierwszym dzwonkiem

Rodzice mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Istnieje także możliwość wsparcia finansowego w formie stypendium i zasiłku szkolnego. Są one dostępne dla uczniów, a także słuchaczy mieszkających w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

28/07/2014

LII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się we wtorek 5 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/07/2014

Zbiórki publiczne bez zgody urzędu

Od dziś, 18 lipca 2014r. obowiązuje nowa Ustawa o zbiórkach publicznych. Jakie zmiany zawiera?

Czytaj więcej

16/07/2014

Dokarmianie zwierząt - zabronione

Świętochłowiccy strażnicy miejscy przypominają mieszkańcom o zakazie wyrzucania jedzenia z okien lub wykładania go w miejscach do tego nie przeznaczonych. Sprawa wcale nie jest błaha.

Czytaj więcej

10/07/2014

Sterylizacja kotów

Urząd Miejski w Świętochłowicach zawarł umowę na usługę kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących. Powyższe usługi wykonywane będą przez Gabinet Weterynaryjny mieszczący się przy ul. Łagiewnickiej 53.

Czytaj więcej

01/07/2014

II Dożynki Miejskie w Świętochłowicach

II Dożynki Miejskie w Świętochłowicach odbędą się 13 września br. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych już teraz zaprasza wystawców do składania kart zgłoszeniowych.

Czytaj więcej

13/06/2014

Karta Dużej Rodziny - złóż wniosek

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz określiła warunki jego realizacji. Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Czytaj więcej

10/06/2014

LI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok, odbędzie się w środę 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

03/06/2014

Zgłoś uwagi do oferty realizacji zadania puiblicznego

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia informuje, że do dnia 9 czerwca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. " I rajd organizacji pozarządowych i mieszkańców Świętochłowic - Rekreacja Rodzinna alternatywą dla uzależnień" (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Czytaj więcej

23/05/2014

XLIX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się, o zwołaniu, na wniosek grupy radnych, XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26.05.2014 r. ok. godz. 20.00 (po zakończeniu wspólnego posiedzenia komisji) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54

Czytaj więcej

21/05/2014

L sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że L sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 28 maja 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

23/04/2014

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 30 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/04/2014

Zaprezentuj się na Targach Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizuje „Targi Pracy i Edukacji”, które odbędą się 15 maja br. w Centrum Kultury Śląskiej (plac Krauzego 1) w godzinach od 10:00 do 12.00.

Czytaj więcej

08/04/2014

Deratyzacja w kwietniu

Od 7 do 20 kwietnia br. na terenie Świętochłowic przeprowadzona zostanie akcja deratyzacji(odszczurzania).

Czytaj więcej

31/03/2014

Zgłoś udział w pikniku

Prezydent Miasta serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Świętochłowic do udziału w „III Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych” który odbędzie się w dniu 21 czerwca br.

Czytaj więcej

26/03/2014

Oferta zadania publicznego do wglądu

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do dnia 2 kwietnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. "Obchody 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża".

Czytaj więcej

26/03/2014

XLVII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w środę 2 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

24/03/2014

Zmień ogrzewanie na ekologiczne

Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej podjętą 14 lutego 2014 roku istnieje możliwość otrzymania dotacji na zadania związane z redukcją niskiej emisji polegającą na likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub dokonaniu docieplenia budynków wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Czytaj więcej

06/03/2014

Bezpłatne szkolenie dla organizacji

7 kwietnia br. zorganizowane zostanie bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

05/03/2014

Złóż wniosek o nagrodę za osiągnięcia sportowe

Do 31 marca br. można składać wnioski o nagrodę za osiągnięcia sportowe w 2013r.

Czytaj więcej

12/02/2014

XLVI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że na wniosek sześciu radnych, XLVI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 14.02.2014 r. 15 minut po zakończeniu XLV sesji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

11/02/2014

XLV sesja Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że XLV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w piątek 14 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

10/02/2014

Mobilne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia

Od 17 do 19 lutego w świętochłowickim Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 54 utworzone zostanie mobilne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej

20/01/2014

Kwalifikacja wojskowa w 2014 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Czytaj więcej

16/01/2014

dotacje dla klubów sportowych

Informacja o dotacjach dla klubów sportowych na realizację w 2014 roku zadania własnego Gminy pn. „Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice”.

Czytaj więcej

15/01/2014

XLIV sesja Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 22 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

14/12/2013

XLIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, w dniu 28.12.2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2014 rok.

Czytaj więcej

14/12/2013

XLII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że na wniosek Prezydenta Miasta zwołana została XLII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w czwartek 19 grudnia 2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

11/12/2013

Otwarty konkurs ofert

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że w dniu 9 grudnia 2013r. zarządzeniem Nr 634/2013 Prezydent Miasta Świętochłowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs dotyczy obszaru sport oraz kultura i sztuka. Termin składania ofert w konkursie upływa w dniu 7 stycznia 2014r.

Czytaj więcej

11/12/2013

Sobota pracująca w Urzędzie Miejskim

Informujemy mieszkańców, że w sobotę 14 grudnia br. Urząd Miejski w Świętochłowicach czynny będzie w godz. od 7.30 do 12.00. W Wigilię 24 grudnia br. Urząd otwarty będzie krócej niż zwykle tj. w godz. od 7.30 do 12.00.

Czytaj więcej

28/11/2013

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, iż zarządzeniem Nr 602/2013 z dnia 25.11.2013r. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał nagrody i wyróżnienia zawodnikom mieszkańcom Świętochłowic za osiągnięcie w 2012 roku wysokich wyników sportowych.

Czytaj więcej

25/11/2013

XLI sesja Rady Miejskiej

W środę 27 listopada 2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 odbędzie się, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, XL sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

23/10/2013

XL sesja Rady Miejskiej

W środę 30 października 2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

17/10/2013

Akcja deratyzacji

Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.10.2013 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

10/10/2013

Zmiany w programie Karty "Trzy Plus"

Rada Miejska uchwaliła we wrześniu zmiany w programie Karty "Trzy Plus".

Czytaj więcej

03/10/2013

Zmiana dyżuru GARR

We wrześniu dyżur przedstawicieli Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w świętochłowickim Urzędzie Miejskim odbędzie się w poniedziałek 14 października br.

Czytaj więcej

26/09/2013

XXXIX sesja Rady Miejskiej

30.09.2013r.(poniedziałek) o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

18/09/2013

"Kierunek przedsiębiorczość"

Do 26 września br. w PUP trwa rekrutacja do projektu "Kierunek przedsiębiorczość".

Czytaj więcej

18/09/2013

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

30 września br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu Świętochłowic.

Czytaj więcej

06/09/2013

Dyżury WKU zawieszone

Do 30.09 br. zawieszone zostają w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Czytaj więcej

28/08/2013

Dotacje dla klubów sportowych

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje o możliwości zgłaszania przez kluby sportowe wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2014.

Czytaj więcej

06/08/2013

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w piątek 9 sierpnia o godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/08/2013

Wyprawka szkolna

Do 6 września br. w poszczególnych szkołach można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.

Czytaj więcej

16/07/2013

Oferta zadania publicznego do wglądu

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do 23 lipca br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące ofert realizacji zadania publicznego: "Obchody 60-lecia PZERiI", "Wycieczka Kraków w ramach obchodów 60-leica PZERiI", "Wakacyjne spotkanie pokoleń".

Czytaj więcej

10/07/2013

Wydział Kryzysowy w nowej lokalizacji

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje, że od dnia 12.07.2013 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zostanie przeniesiony z budynku przy ul. Katowickiej 54 do lokalu przy ul. Bytomskiej 8 (I piętro) w Świętochłowicach (lokal po ING Bank Śląski).

Czytaj więcej

21/06/2013

XXXVI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w piątek 28 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

20/06/2013

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarza

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

18/06/2013

Zmiana dyżurów WKU

Z dniem 17.06 br. następuje zmiana dyżurów przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

05/06/2013

Sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości.

Czytaj więcej

23/05/2013

XXXV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 29 maja 2013 r.

Czytaj więcej

20/05/2013

XXXIV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 29 maja 2013 r. godz. 10oo

Czytaj więcej

10/05/2013

Wznowiono dyżury WKU

Z dniem 6.05.2013 r. wznowione zostają w Świętochłowicach dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

07/05/2013

Łatwiej o meldunek

W związku z wejściem w życie, w dniu 31 grudnia 2012 roku, ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, Wydział Obsługi Mieszkańców przypomina o wprowadzonych ułatwieniach w realizacji obowiązku meldunkowego.

Czytaj więcej

06/05/2013

„Aktywny samorząd”

30 września br.upływa termin składania wniosków w ramach programu pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku.

Czytaj więcej

25/04/2013

Można zgłaszać kandydatów do MRDPP

Do 8 maja 2013r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatury na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

25/04/2013

Spotkanie organizacji pozarządowych

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje o spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Świętochłowic.

Czytaj więcej

22/04/2013

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXIII, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. o godz. 17:00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

15/04/2013

Oferta realizacji zadania publicznego

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do 19 kwietnia br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "Turniej Rycerski o Skarb Świętosława” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Czytaj więcej

11/04/2013

Nabór kandydatów do składu komisji

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej

11/04/2013

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 225/2013 Prezydenta Miasta z dnia 11.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

04/04/2013

Dofinansowanie projektów "małych"

Rozpoczęto trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego. Wnioski można składać do 29 maja br.

Czytaj więcej

02/04/2013

Akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje o przeprowadzeniu w województwie śląskim akcji szczepienia lisów wolno żyjących. W okresie od 14 do 23 kwietnia 2013 roku samoloty AN -2 startujące z lotniska Katowice – Muchowiec będą zrzucać specjalne szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej

21/03/2013

XXXII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 27 marca 2013r. o godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

20/03/2013

Akcja deratyzacji

Zarządzenie Nr 156/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.03.2013 r.w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

19/03/2013

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w poniedziałek 25 marca 2013r. o godz.10.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 odbędzie się XXXI uroczysta sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Czytaj więcej

15/03/2013

Złóż wniosek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje o możliwości składania wniosków w programie „Program wyrównywania różnic między regionami II” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

Czytaj więcej

07/03/2013

Konsultacje społeczne

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego br. Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przyjął projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin - członków Związku.Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i wniesienie uwag.

Czytaj więcej

01/03/2013

XXX sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w dniu 4 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

27/02/2013

Nabór do komisji konkursowych

Trwa nabór do komisji konkursowych, które będą opiniować oferty na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Czytaj więcej

27/02/2013

Piknik Organizacji Pozarządowych

11 maja br. odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych. Formularze zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca br.

Czytaj więcej

21/02/2013

XXIX sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 27 lutego 2013r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

12/02/2013

Dyżury WKU

W związku z przygotowaniem do kwalifikacji wojskowej od 11 lutego do 30 kwietnia br. zawieszone zostają w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Czytaj więcej

07/02/2013

Łatwiej o meldunek

Wydział Obsługi Mieszkańców informuje o wprowadzeniu ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

Czytaj więcej

05/02/2013

Dotacje na sport przyznane

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, kto otrzymał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Świętochłowice w roku 2013 w obszarze Sport.

Czytaj więcej

25/01/2013

Dotacje na kulturę przyznane

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, kto otrzymał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Świętochłowice w roku 2013 w obszarze Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

25/01/2013

Wnioski paszportowe

Do 29 marca br. można składać wnioski o wydanie paszportów w terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Miasta Chorzów.

Czytaj więcej

24/01/2013

Nabór do projektu Kompas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór uczestników/uczestniczek do projektu systemowego „KOMPAS” Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Czytaj więcej

22/01/2013

Dotacje dla klubów sportowych na 2013 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2013 roku zadania własnego Miasta Świętochłowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Czytaj więcej

22/01/2013

Kwalifikacja wojskowa

W okresie od 25 lutego do 8 marca 2013 r. przeprowadzona zostanie na terenie Miasta Świętochłowice kwalifikacja kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej

10/01/2013

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 16.01.2013r. (środa) o godz. 9:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/01/2013

Uwaga właściciele budynków mieszkalnych

Informacja dla właścicieli budynków mieszkalnych, których nieruchomości zostały w latach 1959 - 1990 przejęte przez Państwo w tzw. przymusowy zarząd państwowy.

Czytaj więcej

04/01/2013

Oświadczenie

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, iż żadna z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiła kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Pomoc Społeczna, Sport oraz Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

17/12/2012

Apel Straży Miejskiej

Apel do właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości.

Czytaj więcej

17/12/2012

Nabór do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze kultura i sport oraz pomoc społeczna.

Czytaj więcej

14/12/2012

XXVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2013 r., odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 9.oo.

Czytaj więcej

13/12/2012

Otwarty konkurs ofert

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że w dniu 7 grudnia 2012r. zarządzeniem Nr 674/2012 Prezydent Miasta Świętochłowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice.

Czytaj więcej

05/12/2012

XXVI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, odbędzie się w dniu 5 grudnia 2012 r. o godz. 9:00.

Czytaj więcej

04/12/2012

Dyżury WKU

W związku z okresem planistycznym i sprawozdawczym zawieszone zostają dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie w okresie od 03.12.2012 do dnia 31.12.2012 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Czytaj więcej

23/11/2012

XXV sesji Rady Miejskiej

XXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w dniu 28.11.2012r. o godz: 9.00.

Czytaj więcej

08/11/2012

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych”.

Czytaj więcej

22/10/2012

Test syren alarmowych

W czwartek 25 października o godz.12.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych.

Czytaj więcej

19/10/2012

XXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 24 października 2012r. o godz.14:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/10/2012

Postępuj właściwie z odpadami

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami.W jej ramach przygotowano spot edukacyjny.

Czytaj więcej

03/10/2012

"Mam zawód mam pracę w regionie"

Do 31 października br. w naszym mieście trwać będzie nabór do projektu systemowego pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

Czytaj więcej

01/10/2012

Dyżury WKU

Z dniem 4.10 br. w Świętochłowicach wznowione zostają dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.Dyżury pełnione będą w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca od godziny 9°° do 12°°.

Czytaj więcej

24/09/2012

Oferta zadania publicznego do wglądu

Do 1 października br.można zgłaszać uwagi dotyczące oferty "Kulturalnie, sportowo, edukacyjnie- zwiększenie zaangażowania świętochłowickiej młodzieży w realizację projektów społecznych”.

Czytaj więcej

20/09/2012

XXIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. (środa) o godz. 13:00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/09/2012

Tydzień poradniczy

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września br. informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Czytaj więcej

11/09/2012

STUDENT II dla niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż w terminie od dnia 10 września 2012r. do dnia 10 października 2012r. w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej

11/09/2012

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Do 30 września 2012 r. w Samodzielnej Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Wallisa 4 w Świętochłowicach - Lipiny (w godz. 700 – 1500) mieszkańcy miasta Świętochłowice mogą składać wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Czytaj więcej

06/09/2012

Dotacje dla sportowców

Dotacje dla klubów sportowych w 2013 roku.

Czytaj więcej

05/09/2012

Środki dla organizacji pozarządowych

Do 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Inkubatory Trzeciego Sektora zapraszają chętne organizacje do przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową.

Czytaj więcej

04/09/2012

Szczepienie lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje o przeprowadzeniu w województwie śląskim akcji szczepienia lisów wolno żyjących.

Czytaj więcej

31/08/2012

Przetarg na najem lokali użytkowych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Czytaj więcej

27/08/2012

Środki na aktywizację bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach pozyskał po raz kolejny środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w kwocie - 394,2 tyś zł uruchomionej z rezerwy Ministra.

Czytaj więcej

20/08/2012

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013.

Czytaj więcej

02/08/2012

XXII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Informujemy, że XXII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

01/08/2012

Dyżury WKU zawieszone

Od 1.08.2012 do 30.09.2012 r. zawieszone zostaną dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, przy ul. Katowickiej 53 /parter/.

Czytaj więcej

27/07/2012

Spotkanie rodziców dzieci do lat 3

6 sierpnia br. o godz. 16:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami nowo przyjętych od września dzieci do Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach.Informacje na temat działalności żłobka uzyskać można na stronie placówki: www.zespolopieki.swietochlowice.pl

Czytaj więcej

19/07/2012

Dofinansowanie szkolenia języka migowego

5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687).

Czytaj więcej

19/07/2012

Dofinansowanie zakupu podręczników

W świętochłowickich szkołach można ubiegać się o dofinansowanie podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013. W placówkach można pobrać i składać wnioski w tej sprawie.

Czytaj więcej

19/07/2012

Uwagi ws. wydania tomiku wierszy Krystyny Oczkowskiej

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje o możliwości zgłaszania uwag w formie pisemnej w terminie do 19 lipca 2012r. dotyczących oferty realizacji zadania publicznego "Wydanie tomiku wierszy Krystyny Oczkowskiej".

Czytaj więcej

16/07/2012

Nagrody prezydenta dla sportowców

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, iż zarządzeniem Nr 376/2012 z dnia 11.07.2012r. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał nagrody i wyróżnienia zawodnikom mieszkańcom Świętochłowic za osiągnięcie w 2011 roku wysokich wyników sportowych.

Czytaj więcej

12/07/2012

XXI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Informujemy, że XXI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice, odbędzie się w środę 18 lipca 2012 r. o godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

26/06/2012

Rozporządzenie Nr 2/12 Wojewody Śląskiego

Rozporządzenie Nr 2/12 Wojewody Śląskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.

Czytaj więcej

25/06/2012

„Nowe szanse i możliwości”

1 Kwietnia 2012 roku Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach rozpoczęło realizację projektu „Nowe szanse i możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej oraz niepełnosprawne do udziału w 6-miesięcznym programie zatrudnienia socjalnego.

Czytaj więcej

21/06/2012

XX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

XX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w dniu 27.06.2012r. o godz.16.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

19/06/2012

„ORLIK BASKETMANIA 2012”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2012 roku zadania: Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Orlik Basketmania 2012”, rozgrywanego na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Realizacja zadania w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2012r.

Czytaj więcej

19/06/2012

Nabór wniosków do MF EOG - kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" Mechanizmu Finansowego EOG ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Czytaj więcej

15/06/2012

I Piknik Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w „I Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2012r. na terenie przyległym do Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1 oraz w Parku Jordanowskim.

Czytaj więcej

08/06/2012

Dzień godności osób niepełnosprawnych

W związku z organizowanym „I Świętochłowickim Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych" informujemy o możliwości bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

29/05/2012

Piknik organizacji pozarządowych

4 czerwca 2012r. upływa ostateczny termin zgłaszania udziału w „I Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”.

Czytaj więcej

25/05/2012

Projekt dla nowoczesnych pracowników

Trwa nabór uczestników na bezpłatne szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC w ramach Projektu "NOWOCZESNY PRACOWNIK W CYFROWYM ŚWIECIE".

Czytaj więcej

25/05/2012

Ogłoszenie

Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania tablicy pamiątkowej dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach’’.

Czytaj więcej

22/05/2012

Aktywny samorząd

W związku z możliwością przystąpienia miasta Świętochłowice do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych chcących brać udział w programie o zgłoszenie do Samodzielnej Sekcji ds. niepełnosprawności informacji o obszarze zainteresowania (obszary wsparcia opisane poniżej).

Czytaj więcej

18/05/2012

XIX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Informujemy, że XIX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona absolutorium dla Prezydenta Miasta Świętochłowice, odbędzie się w dniu 31 maja (czwartek) o godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

18/05/2012

Dyżury WKU

Z dniem 23 maja br. wznowione będą dyżury Przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

07/05/2012

Dofinansowanie projektów "małych"

Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Czytaj więcej

27/04/2012

Dyżury w Żłobku

W związku z niewielką liczbą dzieci wymagających opieki w Klubach Dziecięcych wchodzących w skład Zespołu Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 w dniach 30.04 oraz 2 i 4.05 br. pełnione będą dyżury w Żłobku przy ul. Czajora 3, w którym dzieci będą miały zapewnioną kompleksową opiekę.

Czytaj więcej

23/04/2012

Uzupełniające wybory ławników

W wykonaniu Uchwały Nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2012-2015.

Czytaj więcej

23/04/2012

Bezpłatne porady prawne

Do 19 maja w Świętochłowicach można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Czytaj więcej

18/04/2012

Europejski Tydzień Szczepień

Od 21-27 kwietnia obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień, pod hasłem: "Zapobiegaj. Chroń. Szczep". Jego głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, szczególnie wśród osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień.

Czytaj więcej

18/04/2012

„Dzień Ziemi 2012”

Dzieci i młodzież, w dniach 19-20 kwietnia, sprzątać będzie nasze miasto. Urząd Miejski zakupił worki oraz rękawice dla uczestników akcji.

Czytaj więcej

18/04/2012

Graty z Chaty

12 maja podczas II Świętochłowickiego Festiwalu Recyklingu zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czytaj więcej

13/04/2012

XVIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

13/04/2012

Wyniki konkursu ofert

Informujemy o wyniku wyboru podmiotow, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2012 w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj więcej

12/04/2012

Akcja szczepienia lisów

Na terenie województwa śląskiego przeprowadzona zostanie akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej

06/04/2012

Schronisko dla zwierząt w Chorzowie

Miasto Świętochłowice od wielu lat współpracuje ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie.

Czytaj więcej

26/03/2012

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XVII, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta odbędzie się w dniu 28 marca 2012 r. (środa) o godz. 15.30. Sesja odbędzie się w sali kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

22/03/2012

Akcja deratyzacji

Zarządzenie Nr 153/2012 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.03.2012r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

Czytaj więcej

20/03/2012

Konkursy w dziedzinie kultury

Urząd Marszałkowski ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie działań w obszarze kultury.

Czytaj więcej

20/03/2012

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach realizuje program „JUNIOR 2012 – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej

16/03/2012

Zajęcia z "Dogoterapii"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż rusza nabór na zajęcia z zakresu „dogoterapii” dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia przewidziane są dla 12 dzieci, odbywać się będą w dwóch grupach 6-osobowych w miesiącach kwiecień – czerwiec 2012r.

Czytaj więcej

28/02/2012

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

W Świętochłowicach co roku przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe. Stanowią one wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego.

Czytaj więcej

23/02/2012

Otwarcie punktu obsługi podatników

12 marca w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chorzowskiej 37, uruchomiony zostanie okresowy punkt obsługi podatników. Będzie można w nim dokonać rozliczenia podatku dochodowego za 2011 r.

Czytaj więcej

17/02/2012

"Zasłużony dla Miasta Świętochłowice"

Do 31 marca br. w Urzędzie Miejskim można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta "Zasłużony dla Miasta Świętochłowice".

Czytaj więcej

17/02/2012

XVI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XVI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 22 lutego 2012 r. o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

07/02/2012

"Kompas"

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ?wi?toch?owicach og?asza nabór do projektu systemowego „KOMPAS” Kompleksowy program przeciwdzia?ania wykluczeniu spo?ecznemu w ?wi?toch?owicach.

Czytaj więcej

03/02/2012

Dodatkowa pomoc podczas mrozów

Z uwagi na przed?u?aj?ce si? niekorzystne warunki atmosferyczne – bardzo nisk? temperatur?, O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ?wi?toch?owicach przed?u?a czas pracy O?rodków Wsparcia.

Czytaj więcej

01/02/2012

STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż w terminie od 1 do 29 lutego w oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej

30/01/2012

Zmiana dyżurów WKU

W związku z przygotowaniem do kwalifikacji wojskowej w 2012 r. od 1 lutego 2012r. do 30 kwietnia 2012r. zmianie ulegają dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

27/01/2012

Dotacje na sport i kulturę przyznane

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, kto otrzymał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Świętochłowice w roku 2012 w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

26/01/2012

Zarz?dzenie ws. otwartego konkursu ofert na realizacj? w roku 2012 zada? publicznych

Zarz?dzenie Prezydenta Miasta Nr 36/2012 z dnia 26.01.2012r w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? w roku 2012 zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice przez organizacje prowadz?ce dzia?alno?? po?ytku publicznego.

Czytaj więcej

25/01/2012

Kwalifikacja wojskowa w 2012 r.

W okresie od 10 kwietnia do 23 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zostanie na terenie Miasta ?wi?toch?owice kwalifikacja wojskowa m??czyzn i kobiet.

Czytaj więcej

16/01/2012

U?ywasz respiratora w domu - podaj dane

Urz?d Miejski zbiera dane osób, które w warunkach domowych wymagaj? wsparcia oddechowego respiratorami i zamieszkuj? na terenie ?wi?toch?owic.

Czytaj więcej

13/01/2012

"Innowacje bli?ej nas"

Zapraszamy do udzia?u w seminarium "Innowacje bli?ej nas", podczas którego zaprezentowane zostan? m.in mo?liwo?ci pozyskania dotacji na projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Czytaj więcej

09/01/2012

XV sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia si?, ?e XV sesja Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach odb?dzie si? w ?rod? 11 stycznia 2012 r. o godz. 14.00. Sesja odb?dzie si? w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/01/2012

Prace spo?ecznie u?yteczne

Prezydent Miasta ?wi?toch?owice zaprasza jednostki bud?etowe i organizacje pozarz?dowe do wspó?pracy przy realizacji programu prac spo?ecznie u?ytecznych. Prace tego typu b?d? organizowane w Gminie ?wi?toch?owice w okresie od marca do listopada 2012 r.

Czytaj więcej

05/01/2012

Bezpłatne porady prawne

W Świętochłowicach w Punkcie Poradnictwa Otwartego można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Czytaj więcej

02/01/2012

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Grantu Szwajcarskiego

Firma Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Ba?tyk informuje, ?e z dniem 29 grudnia 2011 r. og?oszono rozpocz?cie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "du?ych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych ustanowionego w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Czytaj więcej

02/01/2012

Inicjatywa JESSICA – preferencyjne pożyczki inwestycyjne

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA dla Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA”.

Czytaj więcej

23/12/2011

Wkrótce kolejny nabór wniosków w ramach Grantu Szwajcarskiego

Po raz kolejny otwarty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie projektów „du?ych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Czytaj więcej

22/12/2011

Informacja Wydzia?u Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych

Wydzia? Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych informuje, i? ?adna z organizacji pozarz?dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, nie zg?osi?a kandydatów do sk?adu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizacj? w 2012 roku zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

21/12/2011

Zmiany w programie „Trzy Plus”

Wydzia? Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych, informuje, i? Rada Miejska na sesji w dniu 29.11.2011 r. podj??a uchwa?? Nr XIII/155/11 w sprawie zmiany programu „Trzy Plus” skierowanego do cz?onków rodzin wielodzietnych.

Czytaj więcej

16/12/2011

XIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, ?e XIV sesja Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach po?wi?cona uchwaleniu bud?etu miasta na 2012 r., odb?dzie si? w dniu 21 grudnia 2011 r. (?roda) o godz. 9.00. Sesja odb?dzie si? w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

14/12/2011

15 grudnia Punkt Obs?ugi Interesantów WKU b?dzie nieczynny

Wydzia? Obs?ugi Mieszka?ców Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach informuje, ?e Punkt Obs?ugi Interesantów Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w Chorzowie zlokalizowany w tutejszym Wydziale przy ul. Katowickiej 53, w dniu 15.12.2011 r. b?dzie nieczynny.

Czytaj więcej

09/12/2011

Nabór kandydatów do sk?adu komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z pó?n. zm.) zapraszamy organizacje pozarz?dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zg?aszania kandydatów na cz?onków komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizacj? w 2012 roku zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice w obszarze Sport i Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

05/12/2011

Og?aszamy otwarty konkurs ofert w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka

Wydzia? Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych informuje, ?e w dniu 5 grudnia 2011r. zarz?dzeniem Nr 730/2011 Prezydent Miasta ?wi?toch?owice og?osi? otwarty konkurs ofert na realizacj? w 2012 roku zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice przez organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

02/12/2011

Program Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi na 2012 rok

Rada Miejska w ?wi?toch?owicach w dniu 29 listopada 2011r. uchwali?a Program Wspó?pracy Miasta ?wi?toch?owice z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Czytaj więcej

25/11/2011

Apel Stra?y Miejskiej do mieszka?ców

Stra? Miejska w ?wi?toch?owicach zwraca si? do mieszka?ców z apelem przypominaj?c o konsekwencjach prawnych art. 63a Kodeksu Wykrocze? tj. umieszczania w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych og?osze?, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów, rysunków lub wystawiania ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarz?dzaj?cego tym miejscem.

Czytaj więcej

24/11/2011

XIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia si? o zwo?aniu XIII sesji Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach, która odb?dzie si? w dniu 29.11.2011r. (wtorek) o godz.14.00. Sesja odb?dzie si? w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

21/11/2011

Zestawienie opinii i uwag

Zestawienie zg?oszonych opinii i uwag do projektu uchwa?y Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostaj?cych w posiadaniu O?rodka Sportu i Rekreacji „Ska?ka” w ?wi?toch?owicach.

Czytaj więcej

15/11/2011

Opinie i uwagi po konsultacjach

Czytaj więcej

30/10/2011

Komunikat

W zwi?zku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 pa?dziernika 2011 r. Urz?d Miejski w ?wi?toch?owicach informuje o mo?liwo?ci dowozu osób niepe?nosprawnych z miejsca zamieszkania do w?a?ciwych lokali wyborczych.

Czytaj więcej

30/10/2011

Informacja

W zwi?zku z zarz?dzonymi na dzie? 9 pa?dziernika 2011 roku wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia si? o przeniesieniu siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 i 7 w ?wi?toch?owicach.

Czytaj więcej

30/10/2011

Dni Zdrowia Psychicznego

W dniach od 10 do 14 pa?dziernika br. ?rodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karpackiej 3 w Chropaczowie organizuje Dni Zdrowia Psychicznego, w ramach których mieszka?cy b?d? mogli zapozna? si? z dzia?alno?ci? placówki, wzi?? udzia? w zaj?ciach, porozmawia? z psychologami, lekarzem psychiatr?, pracownikiem socjalnym oraz uczestnikami.

Czytaj więcej

30/10/2011

Festiwal Recyklingu czyli Graty z Chaty

Czytaj więcej

28/10/2011

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich ?wi?toch?owic

Prezydent Miasta ?wi?toch?owice informuje o przyst?pieniu do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich ?wi?toch?owic na lata 2007-2015.

Czytaj więcej

27/10/2011

Konsultacje spo?eczne

Prezydent Miasta ?wi?toch?owice przedstawia do pisemnych konsultacji spo?ecznych projekt uchwa?y Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostaj?cych w posiadaniu O?rodka Sportu i Rekreacji „Ska?ka” w ?wi?toch?owicach.

Czytaj więcej

21/10/2011

Sprostowanie do artyku?u Dziennika Zachodniego pt. Mo?esz i?? na swoje

W artykule w „Dzienniku Zachodnim” - ?wi?toch?owice z dnia 21 pa?dziernika br. pt. „Mo?esz i?? na swoje” redakcja pisz?c o mo?liwo?ci wykupu lokali u?ytkowych b??dnie poda?a stawki wykupu tych nieruchomo?ci.

Czytaj więcej

21/10/2011

Konsultacje z Miejsk? Rad? Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego

Informujemy, ?e w okresie od 24.10.2011r. do 8.11.2011r. przeprowadzone zostan? pisemne konsultacje spo?eczne z Miejsk? Rad? Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego "Programu Wspó?pracy Miasta ?wi?toch?owice z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".

Czytaj więcej

20/10/2011

XII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, ?e XII sesja Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach odb?dzie si? w ?rod? 26 pa?dziernika 2011r. o godz.9.00 w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

19/10/2011

?rodowisko i ja

Czytaj więcej

18/10/2011

Wyniki konsultacji

Czytaj więcej

12/10/2011

Objazd na Chorzowskiej

Czytaj więcej

10/10/2011

Jak g?osowali?my w ?wi?toch?owicach

Czytaj więcej

06/10/2011

Dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Czytaj więcej

Archiwum wiadomo?ci

 • sierpień 2020 (2)
 • lipiec 2020 (12)
 • czerwiec 2020 (4)
 • maj 2020 (9)
 • kwiecień 2020 (9)
 • marzec 2020 (3)
 • luty 2020 (5)
 • styczeń 2020 (2)
 • grudzień 2019 (3)
 • listopad 2019 (6)
 • październik 2019 (10)
 • wrzesień 2019 (1)