Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu
na wniosek Prezydenta Miasta XLII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
która odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach
w dniu 30 października 2017 r. o godz. 10:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2016 rok przez osoby określone w art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

4. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2016 rok, złożonych do dnia 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030.

6. Zamknięcie sesji.