Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Zubrzyckiego 24/20

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Świętochłowicach przy ulicy Zubrzyckiego 24/20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .

Powierzchnia użytkowa - 28,49 m2
Cena wywoławcza - 52 000 zł
Wadium - 6 000 zł
Termin przetargu - 9 czerwca 2017 r. godz. 12:00

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie – nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium  należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do dn. 5 czerwca 2017 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 114), tel. 32/ 3491-934.
Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zobacz więcej