Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Alicja Żebro
pokój 120
Tel. 32 3491-850
zp@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych oraz obsługa techniczno – administracyjna komisji przetargowych, w tym w szczególności:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia postepowań o udzielanie zamówień publicznych;
2) zapewnienie prawidłowej obsługi techniczno – administracyjnej komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie dokumentacji z postępowań;
3) prowadzenie działalności szkoleniowej i instruktażowej z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego;
4) nadzorowanie i koordynowanie czynności w zakresie przygotowywanych i przedkładanych przez komórki organizacyjne harmonogramów planowanych zamówień publicznych;
5) przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji wykazu zamówień międzykomórkowych oraz propozycji komórki organizacyjnej wiodącej wyznaczonej do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonanie zamówienia wspólnego;
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień;
7) przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń z zakresu zamówień publicznych.