Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 29 maja 2013 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 22 marca do dnia 22 maja 2013 r.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy      Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/272/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej, planowanej do zaciągnięcia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków ZOZ w Świętochłowicach”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu „Kierunek przedsiębiorczość” Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/59/95 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Świętochłowice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia hejnału miasta Świętochłowice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego wynikających.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/29/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

17. Zakończenie sesji.