Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXIX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w dniu 26 lipca 2017 r.
o godz. 10:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2017 r. i XXXVIII sesji  Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2017 r.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Złożenie ślubowania przez radną p. Jadwigę Garbaciok.

 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/289/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2017.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych   przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/169/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Ośrodkach Wsparcia i Placówkach zapewniających miejsca noclegowe, zmienionej uchwałą Nr XX/206/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

11. Zakończenie sesji.