Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXIV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 29 maja 2013 r. godz. 10oo.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad uroczystej sesji, która miała miejsce w dniu 25 marca br. oraz protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniu  27 marca i 22 kwietnia 2013 r.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2012 rok.

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok oraz uchwały   Nr 4100/IV/87/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. IV Składu Orzekającego   Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii   o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu   z wykonania budżetu za 2012 rok.

- przedstawienie opinii  komisji na temat sprawozdania  finansowego,     sprawozdania z wykonania budżetu  Miasta Świętochłowice za 2012 rok oraz     informacji o stanie mienia   komunalnego,

- rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania     z wykonania budżetu za 2012 r. – dyskusja,

- odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia      sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu      Miasta Świętochłowice za 2012 rok i poddanie jej pod głosowanie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

- przedstawienie uchwały Nr 1/13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej      w Świętochłowicach z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie     absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania  budżetu     miasta za 2012  rok.

- przedstawienie uchwały Nr 4100/IV/93/2013 z dnia 9 maja 2013 r. IV Składu    Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach    w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej     w Świętochłowicach,

-  odczytanie projektu uchwały  w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta     Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok i poddanie     jej pod głosowanie.

5. Zakończenie sesji.