Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 27 marca 2013r. o godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego i 4 marca 2013 r.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 21 lutego 2013 r. do dnia 20 marca 2013r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Świętochłowice za 2012 rok – informację przedstawi lek. med. Urszula Mendera – Bożek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Świętochłowice za 2012r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/324/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” na rok 2013 z późniejszymi zmianami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świętochłowice do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Świętochłowice pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek  samorządu terytorialnego „Aktywny Samorząd” na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zmiany uchwały nr XXVII/330/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za stały zarząd.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.