Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXVIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu, na wniosek Prezydenta Miasta, XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 19.10.2016 r. do dnia 16.11.2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/178/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec planów reformy systemu edukacji zawartych w rządowych projektach ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w tym likwidacji gimnazjów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Programu „Trzy Plus” zmienionej uchwałą Nr XIII/155/11 z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr LIII/565/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą Nr LVIII/589/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/205/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2016.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
16. Zamknięcie sesji.