Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLVII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś
informuje o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach,
która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek)
o godz. 9.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2017 r., XLV sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz XLVI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2018r.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 13 grudnia 2017 r. do dnia 16 marca 2018 r.

4.    Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2017 r.

5.    Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Świętochłowice za rok 2017.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/360/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2010.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2011.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2014.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2015.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

13.    Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLV/369/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Świętochłowice.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Świętochłowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” i Placówkach zapewniających miejsca noclegowe.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2018.

18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

19.    Interpelacje i zapytania radnych.

20.    Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

21.    Zakończenie sesji.