Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLVI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś
informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XLVI sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach,
która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek)
o godz. 9.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach
w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 9:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Świętochłowicach w latach 2018 - 2020.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 14.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/242/2001 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli w placówkach.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.

10. Zamknięcie sesji.