Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLI sesja Rady Miejskiej

W środę 27 listopada 2013r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 odbędzie się, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta, XL sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/346/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
8. Zakończenie sesji.