Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu XLI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej
w Świętochłowicach
w dniu 27 września 2017 r. o godz. 10:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 19 sierpnia 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej udziału.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, zmienionej uchwałą Nr XVII/186/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/218/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 02 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej nr 2 w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Świętochłowicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Świętochłowicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach w Szkołę Policealną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach w Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

22. Zakończenie sesji.