Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Karta Dużej Rodziny jako aplikacja w telefonie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego informuje o możliwości wnioskowania o nową formę  Karty Dużej Rodziny - elektroniczną,  w postaci aplikacji na telefon.

Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl lub można złożyć go osobiście w  Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  przy ul. Bytomskiej 8, p. 116 w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 natomiast w piątki od 7.30 do 14.00.

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej urzędu www.swietochłowice.pl  w zakładce: Mieszkaniec - Sprawy Społeczne - Karta Dużej Rodziny. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazano otrzyma się numer karty. Na Państwa telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon i według podanych wskazówek uruchomienie aplikacji.

Aplikacja na smartfony,  będzie posiadała kilka funkcji:
•    rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
•    aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
•    funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 3491-942

Ważna informacja:

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku, gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) –  przyznanie niezależnie jest od dochodu.


Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są  następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty Dużej Rodziny

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:  rodzina.gov.pl ( w zakładce  „Duża rodzina").

Karty uprawniają  również do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci).