Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wniosek o dofinansowanie ws. Kaliny złożony

29.09. br. Gmina Świętochłowice złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.”

Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach konkursu dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi: 59.258.521,78 zł co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część kosztów związanych z realizacją zadania stanowi wkład własny Gminy. Szacowany koszt całkowity inwestycji to ok. 70 mln zł.

Projekt zakłada przeprowadzenie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o opracowany program funkcjonalno – użytkowy stworzony przez Gminę Świętochłowice. Realizacja projektu przyczyni się w kluczowym stopniu do ochrony środowiska w obrębie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina i doprowadzi do odtworzenia biologicznej aktywności stawu.

Planuje się także wykonanie przyrodniczego zagospodarowania terenu, budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, oraz budowę obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury sportowej.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest zgodnie z harmonogramem konkursu na 13.02.2017 r.