Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w ZSEU

Nazwa projektu:

"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach (obecnie Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna. Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego. Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Okres realizacji projektu:

15.04.2019-31.03.2021

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych. Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: przebudowę sal do praktycznej nauki zawodu, przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej, przebudowę instalacji c.o., przebudowę instalacji wod.-kan. i zespołów sanitarnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację posadzek, dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na sale dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w obiekcie oraz zakup wyposażenia sal.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2.104.849,57 złotych

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1.727.908,11 złotych

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 203.283,31 złotych