Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Aktywizacji Społecznej


pokój 122
Tel. 32 3491-826
biznes@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Aktywizacji Społecznejj należy prowadzenie spraw w zakresie polityki gospodarczej w tym rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:

 1. Podejmowanie działań  wspomagających rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.   
 2. Opracowanie założeń polityki gospodarczej i  rozwoju przedsiębiorczości.
 3. Polityka informacyjna o założeniach strategii rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, planowanych działaniach w  tym zakresie.
 4. Współpraca z Radą Biznesu.
 5. Udzielanie pomocy i  wsparcia  dla przedsiębiorców  w zakresie rozwoju firm.
 6. Reprezentowanie Prezydenta Miasta w sprawach związanych z polityką rozwoju gospodarczego Miasta.
 7. Podejmowanie działań na rzecz  inicjatyw obywatelskich, podnoszenia świadomości społecznej.
 8. Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 9. Podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie  organizacje pozarządowe.
 10. Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11. Realizacja zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Współpraca z  jednostkami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Miasta lub na rzecz mieszkańców.
 13. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami w zakresie pomocy społecznej.
 14. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze pomocy społecznej.
 15. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 16. Współtworzenie serwisu dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta.
 17. Reprezentowanie Prezydenta Miasta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego.
 18. Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
 19. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji ich działalności.
 20. Zapewnienie obsługi  administracyjno – kancelaryjnej Miejskiej Rady Seniorów.