Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Władze Miejskie

Prezydent Miasta Dawid Kostempski

Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, a także w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu.
W latach 2004 -2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A., zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego.

W grudniu 2010 roku Dawid Kostempski został prezydentem Świętochłowic, w których się wychowywał i kształcił. Od marca 2011 roku do lutego 2015 roku był również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dawid Kostempski działa na rzecz kultywowania śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Województwie Śląskim i Związku Górnośląskiego.

Jako prezydent stawia na współpracę ponad podziałami. Wśród priorytetów obecnej kadencji wymienia m.in. poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej, pozyskiwanie środków zewnętrznych służących rozwojowi miasta, promocję terenów inwestycyjnych, rozwinięcie współpracy miasta z policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Prezydent Kostempski jest żonaty, ma dwoje dzieci - syna Dawida i córkę Agnieszkę. Wolne chwile spędza aktywnie, grając w tenisa ziemnego, piłkę nożną lub pływając. Interesuje się polską literaturą współczesną oraz kinem europejskim.


Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Bartosz Karcz

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada szerokie doświadczenie legislacyjne nabyte w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwie Finansów oraz Rządowym Centrum Legislacji. Jako legislator przygotowywał m.in. rządowe projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Prawo bankowe oraz projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Posługuje się biegle językiem angielskim, dobrze rosyjskim, obecnie uczy się języka niemieckiego. Interesuje się sportem oraz historią.Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Korman

Jest absolwentem kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Manager sportu i turystyki” oraz „Zarządzenie Projektem”. Odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania samorządu oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

Od  1994 roku pracował w wydziale kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, a następnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym samym mieście. Prowadził też działalność gospodarczą i zasiadał w radach nadzorczych spółek handlowych. Był członkiem zarządu i prezesem bytomskich klubów koszykarskich.
Przez  lata pracował w firmie doradczej, w której odpowiadał za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i klientami instytucjonalnymi. Jako generalny manager był odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania i nadzorował realizację wielomilionowych projektów.

Pracę w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach rozpoczął w 2011 roku w Wydziale Funduszy Europejskich. W roku 2013 został naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Promocji Miasta.


Skarbnik Miasta  Agata Ślęzak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1996 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej – w zakresie „Zarządzanie w administracji publicznej” oraz w 2004 roku studia podyplomowe w Regionalnym Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach w zakresie „Kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1998 roku pracując w prywatnej firmie działającej na rynku finansowym.
Doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, w tym samorządowych zdobyła w Urzędzie Miejskim w rodzinnym mieście Sławkowie, gdzie w latach 1999-2001 pełniła funkcję Kierownika Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego, a następnie przez ponad 10 lat Skarbnika Miasta - którą pełniła do kwietnia 2011 roku.

Prywatnie jest żoną i matką trójki dzieci. Jej pasją jest zwiedzanie odległych zakątków świata i prowadzenie aktywnego trybu życia.


Sekretarz Miasta Ewa Jakubowska

Z wykształcenia pedagog i ekspert w zakresie obronności państwa. Ukończyła studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji państwowej. Pracowała m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Kontroli i Audytu.

Interesuje się kinem europejskim, militariami i rozwojem interpersonalnym.