Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Władze Miejskie

Prezydent Miasta Dawid Kostempski

Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, a także w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu.
W latach 2004 -2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A., zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego.

W grudniu 2010 roku Dawid Kostempski został prezydentem Świętochłowic, w których się wychowywał i kształcił. Od marca 2011 roku jest również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dawid Kostempski działa na rzecz kultywowania śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Województwie Śląskim i Związku Górnośląskiego.

Jako prezydent stawia na współpracę ponad podziałami. Wśród priorytetów obecnej kadencji wymienia m.in. poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej, pozyskiwanie środków zewnętrznych służących rozwojowi miasta, promocję terenów inwestycyjnych, rozwinięcie współpracy miasta z policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Prezydent Kostempski jest żonaty, ma dwoje dzieci - syna Dawida i córkę Agnieszkę. Wolne chwile spędza aktywnie, grając w tenisa ziemnego, piłkę nożną lub pływając. Interesuje się polską literaturą współczesną oraz kinem europejskim.


Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Bartosz Karcz

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada szerokie doświadczenie legislacyjne nabyte w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwie Finansów oraz Rządowym Centrum Legislacji. Jako legislator przygotowywał m.in. rządowe projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Prawo bankowe oraz projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Posługuje się biegle językiem angielskim, dobrze rosyjskim, obecnie uczy się języka niemieckiego. Interesuje się sportem oraz historią.


Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Korman
Jest absolwentem kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Manager sportu i turystyki” oraz „Zarządzenie Projektem”. Odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania samorządu oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

Od  1994 roku pracował w wydziale kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, a następnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym samym mieście. Prowadził też działalność gospodarczą i zasiadał w radach nadzorczych spółek handlowych. Był członkiem zarządu i prezesem bytomskich klubów koszykarskich.
Przez  lata pracował w firmie doradczej, w której odpowiadał za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i klientami instytucjonalnymi. Jako generalny manager był odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania i nadzorował realizację wielomilionowych projektów.

Pracę w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach rozpoczął w 2011 roku w Wydziale Funduszy Europejskich. W roku 2013 został naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Promocji Miasta.

Skarbnik Miasta  Agata Ślęzak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1996 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej – w zakresie „Zarządzanie w administracji publicznej” oraz w 2004 roku studia podyplomowe w Regionalnym Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach w zakresie „Kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1998 roku pracując w prywatnej firmie działającej na rynku finansowym.
Doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, w tym samorządowych zdobyła w Urzędzie Miejskim w rodzinnym mieście Sławkowie, gdzie w latach 1999-2001 pełniła funkcję Kierownika Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego, a następnie przez ponad 10 lat Skarbnika Miasta - którą pełniła do kwietnia 2011 roku.

Prywatnie jest żoną i matką trójki dzieci.Jej pasją jest zwiedzanie odległych zakątków świata i prowadzenie aktywnego trybu życia.

Dyrektor Urzędu Ewa Jakubowska

Z wykształcenia pedagog i ekspert w zakresie obronności państwa. Ukończyła studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji państwowej. Pracowała m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Kontroli i Audytu.

Interesuje się kinem europejskim, militariami i rozwojem interpersonalnym.