Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach

Nazwa projektu:

"Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Okres realizacji projektu:

22.02.2017 – 31.12.2021

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej. Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych,  modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła, wymianę instalacji c.w.u., wymianę instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 8.401.665,21 złotych

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3.150.587,85 złotych

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 370.657,39 złotych