Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Teren przy ul. Ceramicznej

Typ: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości: 563/116

Powierzchnia: 1,2758 ha

Przeznaczenie: Nieruchomość nie objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLV/488/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice, działka położona na terenach oznaczonych jako /1.U5 – tereny zabudowy usługowo-technicznej – nieruchomości i obiekty usługowo techniczne, w tym: logistyka, hurtownie, składy, magazyny, bazy, zajezdnie.

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, stanowi teren poprzemysłowy po byłej hałdzie, porośnięta zielenią niską i wysoką. Lokalizacja w strefie pośredniej miasta. Otoczenie stanowią tereny poprzemysłowe, nieużytki zadrzewione i zakrzewione, dalej zabudowa produkcyjno-usługowa. W dalszym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działka rogiem graniczy z drogą publiczną bez możliwości dojazdu z tej drogi. Dojazd z drogi wewnętrznej o nawierzchni żużlowej. Warunki dojazdu i ekspozycja – przeciętne. Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, nieuzbrojona lecz posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody i gazu. Działka porośnięta drzewami i krzewami.

 

Przetarg: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - zobacz więcej