Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

STUDENT II dla niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż w terminie od dnia 10 września 2012r. do dnia 10 października 2012r. w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w szczególności:
a) zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
b) dojazdów,
c) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
d) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
e) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
f) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca. Szczegóły dotyczące programu jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl) oraz w Oddziałach PFRON.