Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Sesja Rady Miejskiej

We wtorek odbyła się kolejna, XIII sesja Rady Miejskiej. Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski otrzymał z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie ppłk. Roberta Jańczuka brązowy medal  "Za Zasługi dla Obronności Kraju". Został on  przyznany prezydentowi za „zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i sprawność socjalną obywateli, odpowiedzialność i gotowość do poświęceń”. Wzięto pod uwagę również wcześniejszą działalność prezydenta Świętochłowic. „Współpracując z prof. Jerzym Buzkiem kładł szczególny nacisk na ochronę środowiska, rewitalizację terenów poprzemysłowych. W Radzie Miasta Katowice był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, chętnie współpracował z organizacjami ekologicznymi, inicjując działania na rzecz podnoszenia standardów życia mieszkańców w aglomeracji”.

W dalszej części sesji radni głosowali nad projektami uchwał, w tym m.in. uchwalili zmianę stawek podatków od środków transportowych i od nieruchomości. Określili również zasady korzystania z krytej pływalni
i lodowiska w ramach programu „Trzy Plus”. W 2012 r. posiadacze karty  będą korzystać bezpłatnie z krytej pływalni przez półtora godziny dziennie, a z lodowiska również bezpłatnie przez 45 minut dziennie. Oprócz tego przyjęty został program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych będących w posiadaniu OSiR Skałka. Przegłosowano uchwałę umożliwiającą ŚTM nadawanie w systemie cyfrowym, poparto członkowstwo gminy Pilchowice w KZK GOP i przyjęto zmiany w statucie tego związku, a także w statucie świętochłowickiego ZOZ. Radni dokonali zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. Właściciele psów będą mogli je wyprowadzać na terenach zielonych mało uczęszczanych  bez smyczy, ale w kagańcu, pod warunkiem, że właściciel będzie miał kontrolę nad zachowaniem zwierząt i pod warunkiem, że pies nie  jest rasy uznanej za agresywną. Jednogłośnie radni pozwolili na przesunięcie środków PFRON i przeznaczenie ich na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na tym samym poziomie utrzymano wysokość opłat za usunięcie z drogi i przechowanie usuniętego pojazdu.