Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Rusza głosowanie na propozycje Budżetu Obywatelskiego 2020

Od 30 października można głosować na propozycje zadań złożone przez mieszkańców Świętochłowic do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Głosowanie trwa do dnia 6 listopada 2019 r. 
 
Po weryfikacji wszystkich wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pozytywnie zaopiniowanych zostało 17 propozycji zadań. Głosować można za pomocą kart do głosowania, które należy pobrać w Punkcie Obsługi Mieszkańców tutejszego urzędu lub wydrukować (POBIERZ) oraz poprzez specjalny formularz internetowy (link znajduje się poniżej). Prawidłowo wypełnioną kartę (poza danymi głosującego należy wpisać numer zadania i dzielnicę) można złożyć w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub w formie zeskanowanego dokumentu wysłać na adres e-mail budzetobywatelski@swietochlowice.pl
 
 
 
Propozycje na które można głosować:
 • LIPINY - Propozycja 1 - "Po chopsku czyli po naszemu" - zadanie społeczne
 • LIPINY - Propozycja 2 - "Złap czujkę czyli bezpieczne Lipiny" -zadanie społeczne
 • LIPINY - Propozycja 3 - "Kobiety w Centrum, czyli program aktywności dla kobiet z dzielnicy Lipiny" - zadanie społeczne
 • LIPINY - Propozycja 4 - "Remont, modernizacja i doposażenie obiektu Domu Sportu" - zadanie inwestycyjne
 • LIPINY - Propozycja 5 - "Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych" - zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM - Propozycja 1 - "Ekran dźwiękochłonny" - zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM - Propozycja 2 - "Strefa gier i zabaw podwórkowych przy SP4" - zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM - Propozycja 3 - "Plac zabaw dla dzieci w skwerze Mijanka" - zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM - Propozycja 4 - "Siłownia pod chmurką dla seniorów" - zadanie inwestycyjne
 • PIAŚNIKI - Propozycja 1 - "Miejsce wypoczynku z grillem na Skałce" - zadanie inwestycyjne
 • PIAŚNIKI - Propozycja 2 - "Bezpieczny szkolny przystanek przy SP1" - zadanie inwestycyjne
 • CHROPACZÓW - Propozycja 1 - "Modernizacja i oświetlenie alejki w Lasku Chropaczowskim" - zadanie inwestycyjne
 • CHROPACZÓW - Propozycja 2 - "Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie" - zadanie inwestycyjne
 • ZGODA - Propozycja 1 - "Czas na Książkę - organizacja cyklu spotkań autorskich w bibliotece Centralnej MBP" - zadanie społeczne
 • ZGODA - Propozycja 2 - "Czytajmy na Zgodzie - zakup nowości książkowych do Biblioteki Centralnej MBP" - zadanie społeczne
 • ZGODA - Propozycja 3 - "Ogród Sport to zdrowie przy PM4" - zadanie inwestycyjne
 • ZGODA - Propozycja 4 - "Zielona Terapia - ogród sensoryczny przy PM11" - zadanie inwestycyjne
REGULAMIN GŁOSOWANIA POPRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

§ 1. Głosowanie na propozycje zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 poza tradycyjną metodą odbywa się także za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej swietochlowice.glosowaniaobywatelskie.pl.
§ 2. Osoba głosująca za pośrednictwem dedykowanej platformy podaje swoje dane:
 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania
§ 3. Warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie w formularzu prawidłowego numeru PESEL
§ 4. Podanie numeru PESEL jest dobrowolne. Jego podanie ma na celu identyfikację użytkownika. Natomiast jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości głosowania poprzez formularz elektroniczny i koniecznością złożenia karty do glosowania w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi mieszkańców, w formie zeskanowanego dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres budzetobywatelski@swietochlowice.pl.
§ 5. Każda osoba głosująca może oddać jeden głos na wybrany projekt.
§ 6. Głosowanie poprzez formularz elektroniczny jest możliwe z dowolnego komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
 
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem danych po wpłynięciu ich do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest Prezydent Miasta Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54, e-mail: um@swietochlowice.pl;
 2. Prezydent Miasta Świętochłowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@swietochlowice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Świętochłowice (art. 6 ust. 1 lit. E RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach archiwizacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu oceny zadania do Budżetu Obywatelskiego;
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.