Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Rada udzieliła absolutorium prezydentowi

Podczas sesji radni 21 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i jednogłośnie udzielili absolutorium prezydentowi Świętochłowic Dawidowi Kostempskiemu. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Z dokumentem tym , jak i z innym  sprawozdaniami finansowymi zapoznała się Komisja Rewizyjna RM, która pozytywnie ustosunkowała się do wykonania zeszłorocznego budżetu i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium prezydentowi Świętochłowic.  
Budżet miasta, po zmianach, w 2011 roku zakładał dochody na poziomie 156.451.856,04 zł oraz wydatki w kwocie 162.849.389,04 zł. W rzeczywistości dochody budżetowe wyniosły 150.620.110 zł, co stanowi 96,3 proc. założonego planu, a wydatki uplasowały się na poziomie 157.223.802 zł, czyli 96,5 proc. planu. Deficyt powstały na skutek wyższych wydatków niż zaplanowane dochody został pokryty z tzw. wolnych środków oraz poprzez emisje obligacji komunalnych. Warto podkreślić, że wydatki bieżące gminy zgodnie z nową Ustawą o finansach publicznych zostały pokryte bieżącymi dochodami, mimo to w budżecie pozostało 3. 740. 071,99 zł. Środki te przeznaczono na inwestycje, które stanowiły priorytet. W budżecie 2011 roku kwota na inwestycje została podwojona. Dla porównania w 2010 roku wynosiła ona 9.080.995,84 zł, a w ubiegłym 19.841.728,88 zł.