Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Absolutorium dla prezydenta

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej przyjęto sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielono absolutorium prezydentowi miasta Dawidowi Kostempskiemu. 

Dochody budżetowe w roku 2017 zrealizowano w wysokości 220 427 778, 26 zł, a wydatki uplasowały się na poziomie 228 749 154,08 zł.

Miasto dofinansowuje ze środków własnych wiele zadań, w tym w 2017 roku prawie 23 mln zł dopłaciło do szkół i placówek oświatowych, co stanowi 36,88 proc. udziału w ich finansowaniu.

W wykonaniu budżetu za 2017 rok zawarte jest m.in. finansowanie spółek miejskich, które wyniosło 3 707 570,32 zł.

Ponadto w 2011 roku miasto przejęło też częściowo spłatę zobowiązań szpitala przekształconego w Zespół Opieki Zdrowotnej – w latach 2012-2017 spłacono  17 517 167 zł. Kwota pozostała do spłaty w latach 2018-2022  już jest zdecydowanie niższa - to 10 728 839 zł, z czego 7 116 559 zł spłaci miasto.

Miasto uzyskało dofinansowanie w 2017 roku z Budżetu Państwa z rezerwy subwencji ogólnej na etapowy remont drogi wojewódzkiej DW 902 – koszt realizacji tego zadania to ponad 4 mln zł, a kwota dofinansowania to 1 822 200 zł, co stanowi 44,5 proc. wartości zadania.

W 2017 roku Świętochłowice otrzymały także zapewnienie o dofinansowaniu rewitalizacji stawu Kalina. Przewidywana wartość tego zadania to prawie 70 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie niemal 60 mln zł, co stanowi 84,7 proc. wartości inwestycji, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzyma na ten cel 6 689 188 zł, natomiast pożyczka z WFOŚiGW - 2 722 459 zł. Wkład własny miasta wyniesie nieco ponad 1,2 mln zł, co stanowi 1,8 proc. wartości zadania.

  • sesja absolutoryjna 2018.jpg
  • sesja absolutorium 2018 (2).jpg