Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Rada udzieliła absolutorium

Podczas, odbywającej się w środę, sesji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielili absolutorium prezydentowi Świętochłowic Dawidowi Kostempskiemu.

Budżet miasta w 2012 roku, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami RM i zarządzeniami PM , zakładał dochody na poziomie 165.716.655,51 zł oraz wydatki w kwocie 169.121.700,51 zł. W rzeczywistości dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 162.361.778 zł, co stanowi 98 proc. założonego planu, a wydatki uplasowały się na poziomie 162.855.342,73 zł, czyli 96,3 proc. Te ostatnie , w ramach tzw. wydatków bieżących, zrealizowano w 97,5 proc., gdzie ponad 53 mln przeznaczono na oświatę i wychowanie, ponad 33 mln na pomoc społeczną, prawie 14 mln na administrację publiczną i ponad 12 mln na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wykonanie budżetu 2012 pozytywnie ocenili nie tylko radni, ale przede wszystkim Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Ponad 66 mln zł z Unii przeznaczono na inwestycje

Podczas sesji prezydent Świętochłowic przedstawił realizację ubiegłorocznego budżetu. W wystąpieniu zwrócił uwagę na 66 mln 678 tys. 591 zł środków unijnych, które pozyskano głównie na inwestycje, w tym oczyszczanie stawu Kalina (44 mln zł), rewitalizację basenu OSiR „Skałka” (pożyczka Jessica- 10 mln 800 tys. zł), termomodernizację SP3 i 17 (4 mln 056tys.029 zł), szerokopasmowy Internet ( 2 mln 533 tys. 850 zł), promocję terenów inwestycyjnych ( 377 mln 462 tys. zł).

Fundusze unijne zdobyły także Ośrodek Pomocy Społecznej ( 2 mln 305 tys. 367 zł), Centrum Integracji Społecznej (1 mln 093 tys. 150 zł), Powiatowy Urząd Pracy (918 mln 349 tys. zł) oraz Wydział Edukacji ( 584 tys.519 zł). Dzięki nim realizują one m.in. projekty w ramach, których prowadzone są szkolenia osób bezrobotnych, uczących się zawodu. Tylko w CIS, w ubiegłym roku, zajęcia rozpoczęło 81 osób, w tym 40 kobiet, zaś Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego ukończyło 51 osób, w tym 21 kobiet. PUP zaproponował 4259 ofert pracy, a 1317 osób podjęło zatrudnienie. Zapotrzebowanie na pracowników zgłosiło 812 pracodawców. Instytucja ta pozyskała także 129 nowych pracodawców, wcześniej nie współpracujących z PUP.

Zrealizowane zadania

Niektóre inwestycje w 2012 roku zrealizowano i zakończono. Uruchomiono w Świętochłowicach linię do segregacji odpadów (wartość projektu 11 mln zł, w tym środki UE 9 mln zł) , wyremontowano - kolejny odcinek ul. Chorzowskiej ( 1 mln 800 tys. zł), ul. Wojska Polskiego (800 tys. zł), a także ul. Lazara i Świerczewskiego. Ponadto wybudowano odcinek ul. Imieli ( 788 tys. zł) i przebudowano ul. Brzozową ( 1 mln 185 tys.).

W mieście otwarto również żłobek miejski ( koszt adaptacji 800 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 242 tys.), wyremontowano plac zabaw w Parku im. Mieszkańców Heiloo ( 150 tys. zł) oraz dach Domu Sportu przy ul. Wallisa (170 tys. zł), powstał skatepark ( 230 tys. zł), zrewitalizowano Planty Bytomskie ( 485 tys. zł), a w zaadoptowanych pomieszczeniach „Naprzodu” Lipiny rozpoczęła działalność nowa świetlica środowiskowa dla 40 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przekształcony szpital i wymagający restrukturyzacji MZBM

Prezydent poruszył także temat szpitala miejskiego, który został przekształcony w spółkę. Obecnie stabilizuje się jego sytuacja finansowa, a pierwsze miesiące br. przyniosły zysk 27 tys. zł. Przed przekształceniem co miesiąc generował on ok. 550 tys. zł strat, a po przekształceniu już „tylko” ok. 100 tys. zł .

Drugą jednostką, która wymaga zmian jest MZBM. Obecnie jego zobowiązania wynoszą ok. 10 mln zł, w tym są i te przeterminowane na kwotę ponad 7 mln zł. Zadłużenie mieszkańców sięga tutaj ok. 33 mln zł. Po przekształceniu tego zakładu budżetowego w spółkę, gmina wesprze go finansowo poprzez wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego i rozpocznie jego gruntowną restrukturyzację.